JJ2013V4_3 บริการภาครัฐ ต้องเริ่มที่องค์Ku

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บริการภาครัฐจัดการที่องค์Ku

  ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ของ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดมาหลายสิบปี ด้วยวัตถุประสงค์ที่ให้บุคคลากรใหม่ได้รู้จักองค์กรที่ตนเองได้เริ่มเข้ามาร่วมทำงาน


 JJ ได้เข้าร่วมมาหลายสิบปี ปีนี้แม้จะเกษียณอายุราชการไปสองรอบแล้ว ทางศาสตราจารย์ นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และ อาจารย์ พวงรัตน์ เชาวะเจริญ รองหัวหน้างานบริการพยาบาล ให้มาเป็นวิทยากร สามวาระ ตั้งแต่ การสร้างทีมงาน กิจกรรมWalk Rally และ HA001


 หลังจากเตรียมงานมาหลายเพลา เช้านี้มาฟังบรรยาย จากพระอาจารย์ พุฒินาท จากสำนักปฏิบัติธรรมเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น


 พระอาจารย์ ท่านทันสมัยมากมีคลิปมาให้ดูตั้งแต่ต้น และ มีประเด็น ว่าการฟังธรรมจะได้ฟังเรื่องใหม่ๆ

 การทำงานอย่างมีความสุข ท่านถ่ายทอดว่าต้องเริ่มที่ " คิดถูก โปร่งใส ใจสูง"

 กิจกรรมให้สมาชิก สวัสดีกันเอง และ การสะท้อนความรู้สึกบุคคลในสิ่งดีดีของบุคลากรใหม่


 เสริมจากการ พระอาจารย์ หลวงปู่พุทธอิสระ จากวัดอ้อมน้อย วานก่อน ท่านว่า " ชีวิตคนเราต้องเหมือนขี่ม้า

 " จะบังคับม้า หรือ จะให้ ม้าบังคับเรา "

การบริการภาครัฐ เปรียบเสมือน " ม้า " บุคลากรเมื่อมาทำงาน เสมือนมาขี่ม้า เราจะทำงาน ตามกฏ ระเบียบให้ม้าพาไป หรือ เราจะทำงาน อย่าง " ตั้งใจ เต็มใจ และ สบายใจ "

 การทำงานภาครัฐ การเริ่ม คือ การปฐมนิเทศ ตัวเจ้าของ หรือ องค์Ku ต้องรู้ Ground Rule หรือ กฏ ระเบียบที่ต้องรู้

 องค์Ku หรือ บุคลากรใหม่ ต้องรู้จักเหตุและผล "เข้าใจในสิ่งที่เราจะทำ หรือ เข้ามาทำในองค์กรนั้นๆ "

 นึกย้อนหลังไปเมื่อ ปี ๒๕๒๒ ขณะที่ยังเรียนเป็นแพทย์ประจำบ้านที่ จุฬา คณะแพทย์ ตามให้ JJ มาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อเตรียมเป็น อาจารย์แพทย์ก่อนมาทำงานในเดือน สิงหาคม ๒๕๒๓

 ที่สำคัญ ต้องรู้กาลเวลา คือ "ที่นี่ หรือ เราควรทำอะไรในงาน หรือ องค์กร และ ที่สำคัญคือ ไม่ควรทำอะไร ในงาน หรือ องต์กร "

 กลับมาในกิจกรรมเช้านี้ พระอาจารย์ ท่านสั่งสอน บุคลากรใหม่ คือ "จิตสูง คือ การฟังมากกว่าพูด ฟังสิ่งที่เขาอยากบอก อยากเล่า โดยเฉพาะ ผู้มารับบริการ หรือ ผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์"

JJ2013

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (6)

            สวัสดีครับ

                              ได้ข้อไว้ประจำใจ  " คิดถูก โปร่งใส ใจสูง"  ขอบคุณที่แบ่งปันครับ

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์ ไม่ได้เห็น ศ นพ สมบูรณ์ เทียนทอง นานมากแล้วครับ

งานแพทย์ศาตร์ศึกษาน่าสนใจมาก

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านธนา ยินดีครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ดร.ขจิต ท่านอาจารย์ สมบูรณ์ รับผิดชอบ HRD ครับ

รวดเร็วปานกามนิตหนุ่มคะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านกระติก ขอบพระคุณครับ ชาว G2K มาร่วมเป็นวิทยากร ร่วมกัน พร้อมกับ อ.ต้อม สัมปะปิ ในงานปฐมนิเทศ 2013