ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านดงกลาง สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

               เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านโต้น และนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตศูนย์พระยืน ขอนแก่น จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีท่านพระครูสมุห์ทองล้วน สิริจนฺโท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ส.จ.สมาส นามพิกุล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน กศน."ความเห็น (0)