หลังจากที่ห่างหายกับการเขียนบันทึกไปเกือบ 3 เดือน กลับมาคราวนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากทุกๆ ท่านเช่นเคย เริ่มด้วยบทสัมภาษณ์ท่านหัวหน้าภาคโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดโรคพืชในฤดูฝน และติดตามด้วยบทความด้านการเกษตรจากนักวิชาการหลายท่าน อาทิ การประยุกต์ใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อการผลิตพืช  หรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งการดูแลสุนัขของท่าน ซึ่งทั้งหมดนี้ท่านสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่