สิ่งที่คาดหวัง:ชาวสหเวชทุกคนร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่

สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง:มีพิธีเปิดที่ประทับใจ มีนิสิตทุกภาคร่วมทำความสะอาด

สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง:ไม่มี

สิ่งที่จะนำมาปรับปรุง:ระยะเวลาในการทำให้มากกว่านี้