GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ครูลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือสร้างคนให้เป็นคนดี

จากอดีตจนปัจจุบันสมัยปี 2531 ข้าพเจ้าได้ไปอบรมที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อหาทางที่จะเปิดกองลูกเสือโรงเรียน  โดยการศึกษาและสมัครเข้ารับการอบรมลูกเสือทุกรุ่นและได้ศึกษาค้นคว้าทำเรื่องขอเปิดกอง จนกระทั้งได้เปิดกิจกรรมและตั้งกองลูกเสือโรงเรียน จากประสบการณืตรงนี้ทำให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับครูลูกเสือโดยเฉพาะรุ่นใหญ่ที่มีหน้าที่การงานสูงและข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมลูกเสือรุ่นพิเศษวูดแบ็ด"สันติสุข" ทำให้ข้าพเจ้ารักความเป็นลูกเสือ จนได้รับเครื่องหมาย 2 ท่อน เป็นที่รู้จักของเพื่อนครูได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยงานลูกเสือชาวบ้าน และเป็นครูจริยธรรมดีเด่น ปี 2543 ทำให้ทุกคนได้รู้จักคำว่า"ครูลูกเสือ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ชุมชน11
หมายเลขบันทึก: 53126
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

เขียนสิ่งที่ดีๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะครับ

จากประสบการณ์ในการปฎิบัติกิจกรรมลูกเสือทุกครั้งไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทำให้เราเกิดความมานะตั้งใจฝึกหัดให้เด็กเป็นคนดีมีจิตสำนึกทำดีเพื่อในหลวงเพราะว่าลูกเสือคือลูกของพระองค์ท่านต้องปฎิบัติตาม กฏ คติพจน์ของลูกเสือนั้นๆด้วยความรักและศรัทธาจริงๆ

สบายดีไม่ค่ะ