22-03-2556. กระบวนการเขียน pca

หมอจิ๋ว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระบวนการเขียน pca


1. ทำWorkshop  
-ลงชุมชน หาปัญหา สิ่งดี นำมาบูรณาการกัน เลือกประเด็น ประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พัฒนาประเด็น. Mou แผนชุมชนในการแก้ไขปัญหา 
2. เขียนจากสิ่งที่เรามี เราทำและ เราได้
3. หาInnovation ที่เกิดขึ้น เลือกมานำเสนอ. 
แค่นี้ก็ผ่านในระดับ 3
ระดับ. 4-5
4. วิธีการประเมิน ทีมส่วนกลางจะไปถามคัพ  รพสต. ชุมชน.  ประชาชนในหมู่บ้าน
ความเชื่อมโยงของประเด็นต่างๆ
ปัญหาทั่วไป
+  คัพชี้นำจะเป็นปัญหาเชิงนโยบาย
+  เน้นประเด็นที่ขึ้นมาจากพื้นที่ ปัญหาของพื้นที่ส่วนกลางประเมินโดยเริ่มจากชุมชน
+  ใช้ข้อมูลจาก community Base 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมเรียนรู้สุขภาพชุมชนกับ สสอ.ปลาปากความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

.... ตามมาให้กำลังใจนะคะ .... ดีจังเลยทำ Workshop .... เพื่อหา RCA : Root Cause Analysis จะทำให้เรา พบปัญหาที่แท้จริงๆ .... แล้วเราก็จะ แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะ ขอบคุณข้อมูลที่นำมาแลกเปลี่ยนนะคะ ขอบคุณน้องมากค่ะ