ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มรภ.อบ.ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ“จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” 24-26 เมย.2555

Urosewalee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕  ค่าลงทะเบียน  ๔๕๐  บาท (ค่าอาหารและเอกสาร)  สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  หรือกรอกสมัครส่งทางไปรษณีย์

        พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครทางธนาณัติไปที่ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐ ต่อ

        ๑๒๐๐,  โทรสาร   ๐ ๔๕๓๕ ๒๑๒๒  สมัครทาง E-mail : [email protected], [email protected] 

ผู้ประสานงาน   (๑) ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์  โทร. ๐๘๖ ๘๗๘๒๖๐๖   (๒) อ.ธิดารัตน์ จันทะหิน   โทร. ๐๘๑ ๘๔๖ ๖๖๐๔


 

 

 

 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/440/original_jittapuya240455.ubru.pdf?1363606487

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ROSE-EdUBRUความเห็น (0)