วิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ได้รับแจ้งจะให้มีการเปล่ียนชื่อวิชาจาก TOK EE GE CAS ให้เป็นชื่อ IS1

IS2 IS3 จะเริ่มใช้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 นี้ ได้ข่าวมีการฟ้องร้องลิขสิทธิ์ เอามาจากประเทศสิงคโปร์ จะมีการเปล่ียนแปลงครับ

  ครูคงศักดิ์

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EIS Nonsungsritani Schoolความเห็น (0)