การวิจัยในยุคKnowledge-based Society?

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
LISREL, Mplus, SEM ,Latent Variables, Observed, unobseriables

 

      การวิจัย....ในยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society)  ลักษณะ....คำถามการวิจัยเกี่ยวกับ....ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ...ที่มีความซับซ้อนและ...ลึกซึงมากขึ้น

 

           ดังนั้น....Modelการวิจัยยุค...นี้....จึงมีลักษณะแตกต่างจากยุคก่อนมาก สมัยก่อน Conceptual Framework หรือ Research Model  ....

 

       ดังนั้นModelในยุค Knowledge-based Society  นี้ จะมี......ตัวแปรในการวิจัย....ทั้ง

     @ ตัวแปรสังเกตได้ ( Observed Variable)

     @ ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Variable)

     @ ตัวแปรแฝง (Latent Variable/ Unobseriable Variable )

 


การกำหนดสัญลักษณ์ของเครื่องหมายในรูปแบบ

 

    - รูปวงรี  แทน ตัวแปรแฝง (Latent Variable) ไม่มีความคาดเคลื่อนในการวัด  สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้


    - รูปสี่เหลี่ยม  แทน ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable)


     - ลูกศร แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล โดยตัวแปรที่ปลายลูกศรก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยตรงต่อตัวแปรที่หัวลูกศร


 

การเขียนสมมุติฐานการวิจัยและการวิเคราะห์


   - จะเขียนเป็นข้อความในลักษณะ....การบรรยาย...รูปแบบอิทธิพลใน Model เป็นภาพรวม..... แทนที่จะเขียนเป็นข้อแยกขาดจากัน สถิตที่ใช้วิเคราะห์ ที่จะสามารถ

  - วิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์ใน Model มการถดถอย ได้พร้อมกันหลายสมการ ไปพร้อมกัน


การทดสอบความกลมกลืนของModel  (Model Goodness of fit Test) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์ด้วยModel สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model :SEM )


-    ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะในการวิเคราะห์คือ LISREL หรือ Mplus


-   โปรแกรม SPSS....ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามModelสมการความสัมพัธ์โครงสร้าง(SEM)ได้  (ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย หน้า 13)... แต่การวิจัยของ P'Ple .... มีต้วแปรเพิ่มมาอีก

1 ตัวแปรคือ..ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Variables) มีจำนวน 3 ตัว คือ


  1. Self-esteem    2. Social Support   3. Stress  Research Model หรือ Conceptural Model ของP'Ple

           ค่าพารามิเตอร์/ค่าสถิติที่นำมาใช้วิเคราะห์ 

 

 

 

        Modelสมมุติฐาน Fit กับ  Model การวิจัย

 

 

 ตอบโจทย์ ...การวิจัย และ ค้นพบสิ่งใหม่ๆๆ ที่เรียกว่า .... "นวัตกรรม/ Innovation"

 

  ขอบคุณค่ะ....ที่สนใจอ่านบทความ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

 

 

Ico24

เรียน ชลัญธร.

- ขอบคุณค่ะ....ที่เข้ามาอ่านบทความ

- อากาศที่บ้าน..เป็นอย่างไรบ้างค่ะ


เขียนเมื่อ 

   เรียน Ico24 EGA, ......ขอบคุณค่ะ..


- ขอบคุณมาก...ที่....สนใจอ่านบทความ ค่ะ


เขียนเมื่อ 

 

Ico24

เรียนท่าน  ณัฏฐวัฒน์,

- ขอบคุณมากค่ะ....ที่ให้ความสนใจ...อ่านบทความนะคะ


เขียนเมื่อ 

สาหัสเลยค่ะ พี่หนูตอนนี้แค่ลองทำ R2R เลือดตาแทบกระเด็น

แต่โชคดีที่มีเพื่อนช่วยเชียรเลยผ่านมาได้ 1 งานแต่จะพยายามต่อไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

Ico48

Oraphan

- ขอบคุณ...ที่ให้กำลังใจนะคะ....3 D...ดีจริงค่ะ

- ทำ R2R ดีมากค่ะ.....ได้เข้าไปให้กำลังใจแล้วนะคะ

 

ประเด็นที่1. ลักษณะงาน

Difficult หนัก มีความยุ่งยาก ซับซ้อน

Dirty  ไม่น่าอภิรมย์ สิ่งที่ไม่น่าดู  เครียด การบาดเจ็บรุนแรง อาการวิกฤติ

Danger อันตรายเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  เสี่ยงต่อกภาวะอารมณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มารับบริการ

 

ประเด็นที่ 2. ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน

  - จากผู้ใช้บริการ มีความต้องการต่างๆ คาดหวังสูงมากเกินความจริง (ต้องหาย  ต้องปลอดภัย ต้องไม่ตาย  ไม่มีภาวะแทรกซ้อน )

   - จากองค์กร (ต้องการบุคลากรได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ)

สอบวัดเราคือจิตใจ  พฤติกรรม( Behavior ) ความอดทน ความเสียสละ 

ประเด็นที่ 3. สภาพการทำงานที่แท้จริงท่ามกลาง   (ข้อจำกัดด้านส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เอง ไม่พร้อมของร่างกาย   ความเหนื่อย  ความเครียด   ความอ่อนแอในจิตใจ ) 

 

ประเด็นที่ 4. เส้นทางในการเข้าสู่อาชีพงานบริการสุขภาพ

เข้ามาด้วยเหตุผล  คือ มีใจรัก  และเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝัน ปรารถนา

เข้ามาด้วยเหตุผล  คือ บังเอิญ

เข้ามาด้วยเหตุผล คือ ไม่รัก ไม่ชอบ  ฝืนใจ จำใจเพราะถูกบังคับ ต้องมาทำ ต้องมาเป็น

 

   ประเด็นที่ 5. พูดคุยถึงรูปแบบในการปรับตัขณะให้บริการ ด้านการปฏิบัติตัวของบุคลากร ที่เกิดขึ้นในงาน   ความกดดันจากผู้รับบริการ


    ประเด็นที่ 6. ให้ทุกคนได้ลองทบทวนลักษณะและข้อมูลของตนเอง....ว่าเป็นอย่างไร และมีผลต่องานบริการที่ทำอย่างไร    เพราะการที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในงานโดยที่แต่ละมาจาก พื้นฐานครอบครัวและการเลี้ยงดู ทุกคนมีภูมิหลัง (แตกต่างอยู่แล้ว) 

            ทำดีที่สุดแล้ว....ขอชม..ดีอย่างแรงค่ะ

สุดท้าย.....ได้ให้เขียนข้อมูลของตนเองดังกล่าวเป็นการบ้านมาส่ง โดยนัดหมายพบกันครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์

 

เขียนเมื่อ 

 

Ico48  

  เรียน ทิมดาบ

- ขอบคุณ นะคะที่ให้ความสนใจ

- น้องทิมดาบ สบายดีนะคะเขียนเมื่อ 

 

 

การวิจัย....ในยุค...Knowledge-based Society....ในยุค...คนทำงานอย่างเราๆๆ...

เขียนเมื่อ 

 

 

Ico48   

เรียนท่าน ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

- ขอบคุณค่ะ....ให้เกียรติ...อ่านบทความ

- ท่านสบายดีนะคะ....ดูแลสุขภาพด้วยคะ...อากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมา

 

เขียนเมื่อ 

 

 

การวิจัย....ในยุค....Knowledge-based Society?...เปลี่ยนไป

 

เขียนเมื่อ 

 

 

Ico48    เรียน SOM

 

- ขอบคุณมากค่ะ.......ที่ให้กำลังใจ

 

เขียนเมื่อ 

การวิจัย....ในยุค....Knowledge-based Society?...เปลี่ยนไป...ทำอย่างไรดี???