วัยรุ่นไทยเกินครึ่งใช้ถุงยางอนามัย เพราะกลัวท้อง


          ภาคีเครือข่ายเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน และองค์การแพธ ร่วมกันสำรวจความคิดเห็นของเยาวชน จำนวน ๗๙๖ คน ใน ๙ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช อุดรธานี ชัยภูมิ ศรีสะเกษ และกรุงเทพมหานคร  ในเรื่อง “ความคิดเห็นของเยาวชนต่อการใช้ถุงยางอนามัย” ซึ่งมีผลการสำรวจ ดังนี้

          จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างชาย หญิง และเพศทางเลือก จำนวน ๗๙๖ คน อายุ ๑๓ – ๑๘ ปี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ โดยใช้แบบสอบถามพบว่า วัยรุ่นร้อยละ ๕๐.๑ เคยมีเพศสัมพันธ์ และในเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดนั้น เยาวชนร้อยละ ๖๔ ใช้ถุงยางอนามัย โดยวัยรุ่นอายุ ๑๓ – ๑๕ ปีใช้ถุงยางอนามัยน้อยกว่าวัยรุ่นอายุ ๑๖ – ๑๘ ปี คือร้อยละ ๔๐.๗ และร้อยละ ๖๓.๘ ตามลำดับ   

           ทั้งนี้ ๕ อันดับแรกของเหตุผลที่วัยรุ่นใช้ถุงยางอนามัย โดยสามารถตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ คือ ๑.) กลัวท้อง/กลัวแฟนท้อง ร้อยละ ๕๕.๑ ๒.) ใช้ทุกครั้งเป็นประจำ ร้อยละ ๓๑.๑ ๓.) ไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีโรคหรือไม่ ร้อยละ ๒๓.๖ ๔.) คู่นอนบอกให้ใช้ ร้อยละ ๖.๓ และ ๕.) อื่นๆ อีกร้อยละ ๐.๘

          ขณะที่เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของเยาวชนร้อยละ ๓๖ ไม่ใช้ถุงยางอนามัย โดยร้อยละ ๒๖.๖ ไม่ทันได้เตรียม แต่ดันมีเซ็กส์ ร้อยละ ๒๓.๑ คิดว่าไม่น่าจะท้อง เพราะหลั่งนอก ร้อยละ ๑๘.๒ เคยใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่เสร็จ ไม่ถึงจุดสุดยอด ร้อยละ ๑๖.๘ เคยใช้ถุงยางอนามัยแล้ว แต่รู้สึกว่าเนื้อไม่แนบเนื้อ และร้อยละ ๑๖.๑ อายแฟน กลัวแฟนรับไม่ได้ หาว่าไม่ไว้ใจ

          อย่างไรก็ตาม เมื่อแบ่งผลการสำรวจตามเพศ พบว่า กลุ่มวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัย คิดเป็น ร้อยละ ๗๐.๖ ส่วนเพศหญิงใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ ๕๗.๕ ซึ่งเหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยของฝ่ายชาย ๕ อันดับแรก ประกอบด้วย ๑.) ไม่ทันได้เตรียม แต่ดันมีเซ็กส์ ๒.) เคยใช้ถุงยางอนามัยแล้ว แต่รู้สึกว่าเนื้อไม่แนบเนื้อ ๓.) อายแฟน กลัวแฟนรับไม่ได้ หาว่าไม่ไว้ใจ ๔.) ใส่ถุงยางแล้วไม่เสร็จ ไม่ถึงจุดสุดยอด ๕.) ไม่น่าท้อง เพราะหลั่งนอก

          ส่วนเหตุผลของฝ่ายหญิงที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ๕ อันดับแรกคือ ๑.) ไม่น่าท้อง เพราะหลั่งนอก ๒.) ไม่ทันได้เตรียม แต่ดันมีเซ็กส์ ๓.) ใส่ถุงยางแล้วไม่เสร็จ ไม่ถึงจุดสุดยอด ๔.) ใส่แล้วขัดจังหวะ กำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม ๕.) กินยาคุมฉุกเฉินเอาก็ได้ และใส่ถุงยางอนามัยแล้วเจ็บอวัยวะเพศ

          นอกจากนี้ เยาวชนยังมีข้อเสนอต่อการทำให้วัยรุ่นใช้ถุงยางอนามัยมากขึ้นคือ ๑. รณรงค์วัยรุ่นให้มีค่านิยมเชิงบวกกับการใช้ถุงยาง เช่น ถุงยางมีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยทั้งคู่ ใช้แล้วเท่ห์ ๒. แจกถุงยางฟรีให้วัยรุ่นเพิ่มขึ้น ทั้งตู้หยอดเหรียญในชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล หรือจัดกิจกรรมที่เน้นการแจกถุงยาง ๓. รณรงค์ให้เห็นโทษของการไม่ใช้ถุงยาง เช่น ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท้องไม่พร้อม ฯลฯ ๔. ให้ความรู้เรื่องการใช้ถุงยาง และ ๕. โฆษณาถุงยางอนามัยให้มากขึ้น

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 529748เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2012 18:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 เมษายน 2012 10:00 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี