กิจกรรมครอบครัวนักอ่าน

เรื่อง หลวงปู่แหวนพระอรหันต์แห่งล้านนนา ผู้แต่ง เรือนธรรม สำนักพิมพ์ ร่วมด้วยช่วยกัน

ปีที่พิมพ์ 2551

สาระสำคัญ กล่าวถึงประวัติของหลวงปู่แหวน สุจินโณ ตั้งแต่วัยเด็กจนบวช เป็นพรระภิกษุในศาสนา การปฏิบัติตน การออกไปธุดงค์เพื่อละกิเลสยังสถานที่ต่างๆ เช่น ที่เชียงตุง เมืองสิบสองปันนา ไปยังประเทศพม่าเพื่อนบ้านรวมไปถึงการผจญภัยระหว่างหลวงปู่แหวนออกธุดงค์ เจอทั้งไข้ป่า และสัตว์ ร้ายเช่น เสือ ช้างป่า จวบจนบั้นปลายชีวิตของหลวงปู่แหวน ที่ต้องเจ็บป่วยเพื่อชดใช้กรรม จนกระทั่งมีทหารอากาศขับเครื่องบินและพบเห็นหลวงปู่แหวนนั่งสมาธิบนก้อนเมฆ จึงออกติดตามหาจนกระทั่งมาพบกับหลวงปู่แหวนละจึงได้ช่วยเหลือ จึงเป็นที่สนใจของคนทั่วไปทั้งประเทศ จวบจนวาระสุดท้ายของหลวงปู่แหวน ที่ได้มรณะภาพ

ข้อคิด การาปฏิบัติตนในทางพุทธศาสนา การมุ่งมั่น ความตั้งใจ กฎแห่งกรรม การทำดีได้ดี ทำกรรมชั่วได้รับผลกรรมชั่ว และได้รู้จักถึงประวัติอันมีคุณค่าของพระอริยสงฆ์ไทยรูปหนึ่ง

ครอบครัวเด็กหญิง ภัทรสมร มณีโชติ ชั้น ม.1 เลขที่ 12.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)