จากการที่ดิฉันไปเที่ยวที่สำเพ็งกับเพื่อนๆ ดิฉันจึงอยากรู้ว่าคำว่าสำเพ็งมาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมถึงชื่อว่า "สำเพ็ง" ความสงสัยนี้ได้เก็บมานาน มีอยู่วันหนึ่งน้องของดิฉันได้ซื้อหนังสือมมาเล่มหนึ่งชื่อเล่มโปรด  ดิฉันเปิดอ่านดูมีประวัติย่อๆ ของสำเพ็งว่า...


"สำเพ็งหรือสามเพ็ง"
คำว่า "สามเพ็ง" เป็นชื่อคลอง  ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่ารัชการที่ 1 มีพระราชประสงค์ที่ดินสำหรับสถาปนาพระบรมราชวังซึ่งที่ตรงนั้นมีชาวจีนตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อนแล้ว  จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปอยู่บริเวณปากคลองสามเพ็ง  ต่อมาจึงเรียกย่านนี้เป็น สำเพ็ง  ย่านนี้มีชาวจีนอาศัยอยู่หนาแน่น  พ่อค้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องติดต่อกับพ่ค้าชาวจีนในสำเพ็งให้ช่วยเอาสินค้าไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง  การปลูกสร้างอาคารแออัดยัดเยียด  เมื่อเกิดดไฟไหม้ครั้งใดจึงลุกลามใหญ่โต  ในสมัยรัชกาบที่ 5 มีไฟไหม้สำเพ็งถึงสามครั้งในเวลาไล่เลี่ยกัน