ทดสอบเวทีคุณอำนวย

  ติดต่อ

  ส่งเสริมการเกษตร  

วันนี้ทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยคุณเกรียงไกร เลขาพันธ์  คุณสุพัตรา  ศรีมุกข์  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัิติการคุณอำนวย  ณ อลงกตรีสอร์ท  อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จากทุกอำเภอ รวม 50 คน  มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้เพื่อฝึกทักษะคุณอำนวยและคุณลิขิต   ขณะที่กำลังเขียนอยู่นี้ ทุกคนกำลังให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของการจับประเด็นจากเวทีเสวนา ของทีมงานวิจัยโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ของจังหวัดประกอบด้วยคุณสนไชย  เมียงเิมิน จากอำเภอทุ่้งสง  คุณประสาร  เฉลิมศรี  จากอำเภอปากพนัง  มีการแบ่งกลุ่มย่อย เป็น  4  กลุ่ม แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการสกัดความรู้ที่ได้รับจากเวทีเสวนา  มีการมอบหมายให้คุณประสาท  กาญนคลอด  คุณสมพิศ  ก้งวัตร  คุณบุณรินทร์  สกุณา  คุณเพิ่มยศ ภู่พงษ์  เป็นผู้สังเกตการณ์  ประจำกลุ่ม 

%e0%b8%99%e0%b8%81

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมการเกษตร

หมายเลขบันทึก: 52972, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:02:05+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ส่งเสริมการเกษตร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)