เยาวราชถนนสายการค้าและทองคำ (กำเนิดของเยาวราช)
รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ  ให้สร้างถนนเยาวราชในปี พ.ศ.2435 - 2443  ตั้งต้นจากบริเวณคลอง โอ่งอ่าง ถึงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นระยะทาง 1532เมตร  คำว่าเยาวราชมีความหมายว่า  พระราชาที่ทรงพระเยาว์  หมายถึงรัชการที่ 5 ที่ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุเพียง 15 พรรษา  ต่อมาถนนสายนี้จึงถูกขนานนามว่าเป็น "ไชน่าทาวน์"ของเมืองไทย  เนื่องจากถนนตลอดทั้งสายเป็นแหล่งทำมาหากินและที่อยู่อาศัยของชาวจีน  นับว่าเป็นชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย