รับสมัครนักศึกษาใหม่

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555

หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                      จำนวน  40  คน

              ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สายตรง  จำนวน  20 คน

                                                              สาย ม. 6 จำนวน 20 คน

ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจ ติดต่อสอบถามที่ ครูสงกรานต์  ยศกันโท 

 โทร. 084-4828134 , 084-4185851 ตลอด 24 ชั่วโมง

ปวช.  เรียนฟรี  ทุกคน

 

 

สถานที่: วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน bk-bungความเห็น (0)