เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินครับ ภารกิจของการเก็บเกี่ยวความรู้ทางกิจกรรมบำบัดทางจิตสังคมด้วยทุนรัฐบาลไทยกำลังจะสิ้นสุดลง ผมพยายามแก้งานวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ที่สุดพร้อมๆกับค้นคว้าความรู้ในเรื่องการให้บริการทางสุขภาพในทุกๆระดับผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเมืองไทยต่อไป

 

ผมกำลังเตรียมงานประชุมระดับชาติของคณะกายภาพบำบัดฯ มหิดล ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้า เรื่องที่จะนำไปบรรยายร่วมกับทีมคณาจารย์กิจกรรมบำบัด คือ การจัดโปรแกรมการดูแลสุขภาพ (Self-management Programming) เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอนักบำบัดและผู้ที่ใช้บริการ เหตุการณ์คืบหน้าอย่างไร ผมคงจะนำมาเสนอท่านผู้อ่านอีกครั้ง เมื่อกลับไปทำงานที่เมืองไทยแล้ว

 

วันอาทิตย์ต้นเดือน เป็นวันสบายๆของผม หลังจากเตรียมงานนำเสนอที่กำลังจะไปบรรยายที่เมืองจีนในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า ผมก็ใช้เวลาอ่านเอกสารเรื่องหนึ่ง ชื่อเพราะมากคือ The SMART Manual: Skills and Resilience Training. ผู้เขียนชื่อ Natalie Rinehart ในโครงการ Preventing drug problem-Australian Drug Foundation. Knox Community Health Service, 2004.

 

คู่มือสุขภาพฉบับนี้พัฒนาขึ้นเพื่อฝึกฝนให้วัยรุ่นของออสเตรเลียรู้จักวิธีดำเนินชีวิตโดยปราศจากการใช้หรือรับสารเสพติด โครงการนี้มีการศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอกจากผู้เขียน Natalie Rinehart Swinburne University of Technology

 

ดูจากหัวข้อต่างๆ เป็นการดึงหลักการทางจิตวิทยาวัยรุ่นมาจัดการศึกษาและอบรมแบบฝึกปฏิบัติการให้กับเด็กในโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ผมจะขอบันทึกหัวข้อต่างๆอย่างย่อเพื่อเป็นแนวคิดการให้กับท่านผู้อ่านบางท่านที่ต้องการจะนำไปปรับใช้ในหน่วยงานที่ดูแลเด็กและเยาวชนไทยต่อไปครับ

 
  • Challenging the students
  • Boosting teacher confidence
  • Sequencing workshops based on developmental differences
  • Anger management and assertiveness training
  • Self-esteem training
  • Problem-solving skills training
  • Bullying management
  • Leadership
  • Coping skills and stress management
 

ผมเองก็ตั้งใจที่จะนำความรู้ทางกิจกรรมบำบัดทางจิตสังคมไปประยุกต์ใช้ในคนไทยสามระดับ โดยขอจดลิขสิทธิ์ชื่อโปรแกรมที่ท่านผู้อ่านเห็นจากชื่อบันทึกนี้ครับ กลุ่มที่ผมตั้งใจไว้และจะดำเนินการเมื่อกลับสู่เมืองไทย ได้แก่ กลุ่มผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสังคม กลุ่มผู้ใหญ่ที่มีความล้าจากโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง กลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่ต้องการพัฒนาความสามารถในโรงเรียนพิเศษครับ