ค้นหา "ครูเพื่อศิษย์" ร่วมสร้างชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้


         เราเชื่อว่า ครูดีๆ  “ครูเพื่อศิษย์"  มีอยู่มากมาย ถ้าครูดีๆ มารวมตัวกันได้ ครูหลายๆ พื้นที่มาร้อยเรียงกันจนเป็นเครือข่าย “ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities)" มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนดีๆ การดูแลลูกศิษย์ดีๆ ....พลังของครูจะเพิ่มขึ้น ครูจะพัฒนาตัวเอง สามารถพัฒนาเด็ก ปฏิรูปการศึกษาได้โดยไม่ต้องรอนโยบายมาเปลี่ยนแปลง

       และความจริงของศตวรรษที่ 21 คือ สังคมเปลี่ยน เด็กก็เปลี่ยน ทักษะที่ต้องการในการดำรงชีวิตของคนก็เปลี่ยน ฉะนั้นการเรียนรู้ต้องเปลี่ยน, การสอนเด็กแบบเดิมไม่ได้ผล ดังนั้นครูต้องไม่เน้นสอน(ไม่ใช่ผู้สอน) แต่เน้นออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL(Project Based Learning หรือ Problem Based Learning หรือ Process Based Learning)  สร้างแรงบันดาลใจ เน้นเป็นโค้ช จะทำให้เด็กไทยได้เรียนรู้มากกว่าองค์ความรู้ในวิชาที่สอน เป้าหมายสุดท้าย คือ เด็กมีทักษะในอนาคต 21st Century skills     

          ดังนั้น “โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์”  ภายใต้มูลนิธิสดศรี- สฤษดิ์วงศ์  จึงขอเริ่มจากจุดเล็กๆ ค้นหาและเชิญชวนครูเพื่อศิษย์ มาร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตัวครูเอง  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL เพื่อสร้างเด็กไทยให้มีทักษะในอนาคต 21st Century skills       

         คุณสมบัติ "ครูเพื่อศิษย์"  ที่เราค้นหาค่ะ

  1. ครูที่รักและเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์  เอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ และ/หรือเอาใจใส่ต่ออุปนิสัย พฤติกรรม ความเป็นอยู่ของศิษย์ อย่างไม่เลือกเด็กเก่ง เด็กอ่อน หรือเด็กเกเร
  2. สนใจและสนุกกับการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ดีขึ้น มีทักษะด้านต่างๆ ในชีวิตมากขึ้น  ไม่เพียงแค่เนื้อหาใน 8 สาระวิชาหลัก และไม่ยึดติดการสอนแบบเดิม (ครูเป็นผู้สอน เด็กเป็นผู้รับ)
  3. มีประสบการณ์จริงจัดการเรียนการสอนแบบ PBL(Problem based Learning, Project based learning) ทั้งแบบให้เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือสร้างกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ในห้องเรียน
  4. มีความตั้งใจอยากที่จะพัฒนาตนเอง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์กลับไปพัฒนาในโรงเรียน/พื้นที่/ชุมชน ของตนเอง

 

            เราขอตั้งต้นชวน "ครูเพื่อศิษย์"  ที่พร้อมจะเป็น Change Agent จำนวนหนึ่ง (30-50 คน) มาเป็นผู้ก่อการชุมชน (เป็นรุ่นบุกเบิกค่ะ) มาสร้างวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบเจอหน้าเห็นตากัน  เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ของตัวเอง ให้สามารถสร้าง 21st Century Skills กับเด็กได้  และขยายต่อไปสู่เพื่อนครูค่ะ 

           อ้อ เห็นว่า....คุณครูเพื่อศิษย์หลายท่านแลกเปลี่ยนอยู่ใน Gotoknow อยู่แล้ว.....มีท่านใดอยากจะสมัครเข้ามาเป็น Change Agent  กับเราไหมคะ  หรืออยากแนะนำคุณครูท่านใดติดต่อประสานมาที่ 

 "น้องตูล ผู้ประสานงานวิชาการ" 

02-511-5855 ต่อ 119, 086-5985942

e-mail : rataya@thainhf.org


 

<ดูรายละเอียดแนวคิดโครงการ http://learning.thaissf.org>

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/539/original_PLC_revised1.pdf?1363679027

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 528731เขียนเมื่อ 2 มิถุนายน 2011 11:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 12:37 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (30)

อยากมีส่วนร่วมนะคะ

สามารถมีส่วนร่วมได้หลายบทบาท ถ้าครูแป้งสนใจคุยกันได้ค่ะ มีเบอร์หรืออีเมล์ติดต่อไหมคะ จะได้คุยรายละเอียดกัน

พี่อ้อคะ

ปรางลืมไปว่า ปรางปักมุดเป็นข่าวประชาสัมพันธ์พิเศษไว้แล้วค่ะ

ครับสนใจโครงการนี้ครับ แต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสและเวลาร่วมงานหรือเปล่าครับ สำหรับข้อที่ 1 ยังสงสัยตัวเองครับ ว่าเป็นครูรักศิษย์หรือไม่ เพราะจะตามราวีกับนักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบทุกครั้ง เมื่อเห็นหน้าแทนที่จะพูดดี ๆ ก่อน แต่ต้องดูก่อนเมื่อเห็นพฤติกรรม ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเด็กต้องการให้พูดดี ๆ แต่พอถึงเวลาแล้วทำไม่ได้ พอเห็นแต่ไกลมองแบบไม่คลาดสายตา เมื่อพกก้ว่าก่อนเลย ก็ไม่รู้ว่ารักศิษบ์หรือเปล่า

สวัสดีค่ะน้องอ้อ

วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๔ ช่วงเช้านัดพบท่าน ผอ.สพป.สุพรรณ๒นะคะ

น้องอ้อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ

อ.สายันต์ คะ ให้สมมุติฐานว่าถ้ามีข้อ 2 3 4 ก็น่าจะมีข้อ 1 เป็นฐานค่ะ เพราะถ้าครูไม่ได้เอาใจใส่อยากให้เด็กได้ดีจริงๆ ก็คงจะไม่ใฝ่รู้พัฒนาตัวเองและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเด็ก ส่วนเรื่องพฤติกรรมไม่ดีของเด็ก ครูจะไม่ชอบพฤติกรรมไม่ดี และต้องหาทางกำจัดพฤติกรรมนั้น แต่ต้องไม่รังเกียจเด็กค่ะ

ถ้าสนใจก็ติดต่อเราได้เลยค่ะ

ยืนยันตามนัดค่ะ 10.00 น. พี่ลำดวน

ผมสนใจเข้า่ร่วมโครงการนี้ครับ ผมสามารถสอนภาษาอังกฤษผ่านเน็ตได้ครับ

ร่วมสร้างคนดี

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด

๒. ค่ายพุทธบุตร

อบรมบุคลากรในหน่วยงาน

๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล ratchapol_training@yahoo.co.th โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓

มาพบบันทึก ครูเพื่อศิษย์ ของน้องอ้อ ไม่ทรายรายละเอียดนะคะ ถ้าเทคนิคการสอนแบบโครงงาน PBL แล้ว อยากให้น้องอ้อไปชม บันทึกนี้นะคะ พี่จะสมัครได้ไหม  อิอิ  เห็นว่ายังมีครูอีกเยอะมากที่สอนแบบโครงงาน สงสัยจังว่าไปไหนไม่มาสมัคร  น่ะๆๆๆ ในปีนี้พัฒนานักเรียนให้ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติงานที่สรรหาวัสดุในท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะhttp://www.gotoknow.org/blog/rindaming/365870

อยากมีส่วนร่วมนะคะ

สามารถมีส่วนร่วมได้หลายบทบาท ถ้าครูแป้งสนใจคุยกันได้ค่ะ มีเบอร์หรืออีเมล์ติดต่อไหมคะ จะได้คุยรายละเอียดกัน

พี่อ้อคะ

ปรางลืมไปว่า ปรางปักมุดเป็นข่าวประชาสัมพันธ์พิเศษไว้แล้วค่ะ

ครับสนใจโครงการนี้ครับ แต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสและเวลาร่วมงานหรือเปล่าครับ สำหรับข้อที่ 1 ยังสงสัยตัวเองครับ ว่าเป็นครูรักศิษย์หรือไม่ เพราะจะตามราวีกับนักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบทุกครั้ง เมื่อเห็นหน้าแทนที่จะพูดดี ๆ ก่อน แต่ต้องดูก่อนเมื่อเห็นพฤติกรรม ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเด็กต้องการให้พูดดี ๆ แต่พอถึงเวลาแล้วทำไม่ได้ พอเห็นแต่ไกลมองแบบไม่คลาดสายตา เมื่อพกก้ว่าก่อนเลย ก็ไม่รู้ว่ารักศิษบ์หรือเปล่า

สวัสดีค่ะน้องอ้อ

วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๔ ช่วงเช้านัดพบท่าน ผอ.สพป.สุพรรณ๒นะคะ

น้องอ้อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ

อ.สายันต์ คะ ให้สมมุติฐานว่าถ้ามีข้อ 2 3 4 ก็น่าจะมีข้อ 1 เป็นฐานค่ะ เพราะถ้าครูไม่ได้เอาใจใส่อยากให้เด็กได้ดีจริงๆ ก็คงจะไม่ใฝ่รู้พัฒนาตัวเองและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเด็ก ส่วนเรื่องพฤติกรรมไม่ดีของเด็ก ครูจะไม่ชอบพฤติกรรมไม่ดี และต้องหาทางกำจัดพฤติกรรมนั้น แต่ต้องไม่รังเกียจเด็กค่ะ

ถ้าสนใจก็ติดต่อเราได้เลยค่ะ

ยืนยันตามนัดค่ะ 10.00 น. พี่ลำดวน

ผมสนใจเข้า่ร่วมโครงการนี้ครับ ผมสามารถสอนภาษาอังกฤษผ่านเน็ตได้ครับ

ร่วมสร้างคนดี

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด

๒. ค่ายพุทธบุตร

อบรมบุคลากรในหน่วยงาน

๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล ratchapol_training@yahoo.co.th โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓

มาพบบันทึก ครูเพื่อศิษย์ ของน้องอ้อ ไม่ทรายรายละเอียดนะคะ ถ้าเทคนิคการสอนแบบโครงงาน PBL แล้ว อยากให้น้องอ้อไปชม บันทึกนี้นะคะ พี่จะสมัครได้ไหม  อิอิ  เห็นว่ายังมีครูอีกเยอะมากที่สอนแบบโครงงาน สงสัยจังว่าไปไหนไม่มาสมัคร  น่ะๆๆๆ ในปีนี้พัฒนานักเรียนให้ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติงานที่สรรหาวัสดุในท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะhttp://www.gotoknow.org/blog/rindaming/365870

อยากมีส่วนร่วมนะคะ

สามารถมีส่วนร่วมได้หลายบทบาท ถ้าครูแป้งสนใจคุยกันได้ค่ะ มีเบอร์หรืออีเมล์ติดต่อไหมคะ จะได้คุยรายละเอียดกัน

พี่อ้อคะ

ปรางลืมไปว่า ปรางปักมุดเป็นข่าวประชาสัมพันธ์พิเศษไว้แล้วค่ะ

ครับสนใจโครงการนี้ครับ แต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสและเวลาร่วมงานหรือเปล่าครับ สำหรับข้อที่ 1 ยังสงสัยตัวเองครับ ว่าเป็นครูรักศิษย์หรือไม่ เพราะจะตามราวีกับนักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบทุกครั้ง เมื่อเห็นหน้าแทนที่จะพูดดี ๆ ก่อน แต่ต้องดูก่อนเมื่อเห็นพฤติกรรม ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเด็กต้องการให้พูดดี ๆ แต่พอถึงเวลาแล้วทำไม่ได้ พอเห็นแต่ไกลมองแบบไม่คลาดสายตา เมื่อพกก้ว่าก่อนเลย ก็ไม่รู้ว่ารักศิษบ์หรือเปล่า

สวัสดีค่ะน้องอ้อ

วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๔ ช่วงเช้านัดพบท่าน ผอ.สพป.สุพรรณ๒นะคะ

น้องอ้อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ

อ.สายันต์ คะ ให้สมมุติฐานว่าถ้ามีข้อ 2 3 4 ก็น่าจะมีข้อ 1 เป็นฐานค่ะ เพราะถ้าครูไม่ได้เอาใจใส่อยากให้เด็กได้ดีจริงๆ ก็คงจะไม่ใฝ่รู้พัฒนาตัวเองและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเด็ก ส่วนเรื่องพฤติกรรมไม่ดีของเด็ก ครูจะไม่ชอบพฤติกรรมไม่ดี และต้องหาทางกำจัดพฤติกรรมนั้น แต่ต้องไม่รังเกียจเด็กค่ะ

ถ้าสนใจก็ติดต่อเราได้เลยค่ะ

ยืนยันตามนัดค่ะ 10.00 น. พี่ลำดวน

ผมสนใจเข้า่ร่วมโครงการนี้ครับ ผมสามารถสอนภาษาอังกฤษผ่านเน็ตได้ครับ

ร่วมสร้างคนดี

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด

๒. ค่ายพุทธบุตร

อบรมบุคลากรในหน่วยงาน

๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล ratchapol_training@yahoo.co.th โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓

มาพบบันทึก ครูเพื่อศิษย์ ของน้องอ้อ ไม่ทรายรายละเอียดนะคะ ถ้าเทคนิคการสอนแบบโครงงาน PBL แล้ว อยากให้น้องอ้อไปชม บันทึกนี้นะคะ พี่จะสมัครได้ไหม  อิอิ  เห็นว่ายังมีครูอีกเยอะมากที่สอนแบบโครงงาน สงสัยจังว่าไปไหนไม่มาสมัคร  น่ะๆๆๆ ในปีนี้พัฒนานักเรียนให้ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติงานที่สรรหาวัสดุในท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะhttp://www.gotoknow.org/blog/rindaming/365870

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี