ขอเชิญร่วมงานวันแถลงข่าว โครงการ "พัฒนาขับเคลื่อน ราชอาณาจักรไทย"

เนื่องในวโรกาส ครบ 61 ปี บรมราชาภิเษก และเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้ คณะประชาชนคนไทยที่มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงร่วมกันจัดงาน "วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฉัตรมงคล" ครั้งที่ 1 เทิดพระเกียรติ 61 ปี บรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00-18.00 น ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะกรรมการจัดงานอยากให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความจงรักภักดีร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ จึงจัดให้มีการแถลงข่าวในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00-16.00 น ณ.หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สถานที่: หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/407/original_20130318181829.pdf?1363605509

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ช่วยฝากประชาสัมพันธ์ส่งข่าวให้กับเครือข่ายของทุกๆท่านด้วยครับ

นับถือ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท