ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล เปิดรับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขต ศาลายา เปิดรับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา

ได้แก่

1. ตำแหน่งอาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผจก.ศูนย์ฯ) จำนวน 1 อัตรา

หากท่านใดสนใจ สามารถรับชมรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.ce.mahidol.ac.th

สถานที่: ม.มหิดล ศาลายา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "ครูเพื่อศิษย์ เติมหัวใจให้การศึกษา" โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิชความเห็น (0)