เนื่องจากมีคนได้ส่ง mail หาดิชั้น ผ่าน GOTOKNOW เรื่อง Visual Basic VS MySQL ถามเรื่องการ backup ดิชั้นอุตสหาพิมพ์ตอบซะเรียบร้อยยาวด้วย แต่ปรากฎว่า Mail Server ตอบกลับมาว่า E-MAIL นั้น มันไม่มีตัวตน ดังนั้น ดิชั้นจึงจนปัญหาที่จะตอบคำถามนั้น + เสียความรู้สึก ว่าอุตสหพิมพ์ แต่ไม่มีคนรับ