โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา รับสมัครครูสอนการตลาด

kovit_(INB)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตำแหน่งงาน ครูผู้สอน (การตลาด) รายละเอียด ชื่อกิจการ : โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

ที่อยู่กิจการ : ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

รายได้ : ตามวุฒิ

จังหวัด : สงขลา

เพศ : ไม่จำกัด

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดอื่น ๆ :

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด

2. มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือกำลังศึกษาวุฒิครู

หลักฐานการสมัคร
· รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
· สำเนาหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
· สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
· สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ระยะเวลาในการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2554 ไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์
สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ (074) 437631-3 ต่อ 114 

สถานที่: โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Programmer @ UsableLabsความเห็น (0)