Armuay_chew
สุกัญญา ปัญญาคุ้มวงศ์

คณะแพทย์ มอ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ (ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลชิ้นเนื้อ) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ด้านอณูชีวโมเลกุล หรือปริญญาโท หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2553 ด้านวิทยาศาสตร์ (ที่มีพื้นฐานการทำวิจัยด้านชีวโมเลกุล) สาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเคมี ชีววิทยา ชีวเคมีเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ พยาธิชีววิทยา เคมีชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร(นศท.)
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ด้านอณูชีวโมเลกุล หรือปริญญาโท หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2553 ด้านวิทยาศาสตร์ (ที่มีพื้นฐานการทำวิจัยด้านชีวโมเลกุล) สาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเคมี ชีววิทยา ชีวเคมีเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ พยาธิชีววิทยา เคมีชีววิทยา
 • มีทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านอณูชีวโมเลกุล และการมุ่งเน้นด้านคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และทางการสื่อสารได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เตรียม Specimen ที่เป็น fresh cell and tissue หรือ paraffin section ที่ส่งตรวจห้องปฏิบัติการอณูชีโมเลกุลชิ้นเนื้อ
 • เตรียมวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
 • ทำการตรวจ HPV DNA ด้วยเทคนิค Hybrid capture
 • ทำการตรวจ K – ras mutation และ EGFR mutation ด้วยเทคนิค PCR and direct sequencing
 • จัดเก็บผลการตรวจในฐานข้อมูล และจัดทำสรุปรายงานประจำปีของห้องปฏิบัติการ
 • ดูแลและจัดการสั่งซื้อน้ำยา สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการและมีพร้อมใช้อยู่เสมอ
 • ดูแลและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
 • งานบำรุงรักษา/ตรวจ calibate เครื่องมือ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กำหนดการคัดเลือก
 • ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2554 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ
 • รอบแรก คณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและประสบการณ์การทำงาน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา
 • เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี เลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะได้รับการยกเว้นการหักค่าจ้างในส่วนของผู้ประกันตน
 • มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ

สถานที่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 528392เขียนเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2011 10:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มีนาคม 2013 17:41 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี