เสวนา จับตากองทุนสื่อเครื่องมือหนุนอนาคตชาติ โดย สสย. 22 ธค.นี้


โครงการจับตากองทุนสื่อ เครื่องมือหนุนอนาคตชาติ ภายใต้การสนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ของ สสส.  เตรียมจัดเวที “จับตากองทุนสื่อ เครื่องมือหนุนอนาคตชาติ” ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2553 ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้ และแสดงความคิดเห็น ต่อร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกา จึงเป็นโอกาสดีที่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.ดังกล่าวก่อนจะถึงกระบวนการผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีต่อไป  โดยประชาชนจะได้ รับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อฯที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้สามารถเป็นกลไกสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนโดยแท้จริง  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนกว่า 26 ล้านคนที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต  เชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.facebook.com/thaimediafund?v=app_2344061033&ref=sgm#!/thaimediafund

กำหนดการสัมมนาระดมความคิดเ ห็น
เวทีสาธารณะ “จับตากองทุนสื่อ เครื่องมือหนุนอนาคตชาติ”
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30 – 17.00 น.
ณ โรงแรมเอเชีย
...
8.45– 9.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา และชมนิทรรศการของเครือข่าย สื่อเพื่อเด็ก
9.30 – 9.45 น. การแสดงจากเยาวชนชุด “กองทุนสื่อเครื่องมือหนุนอ นาคตชาติ”
9.45 – 10.00 น. VTR แนะนำโครงการ
10.00 – 12.00 น. เปิดการสัมมนา โดย นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการสื่อสารเพื่อการปฏิรูป
การเสวนา “กองทุนสื่อฯ กับการหนุนอนาคตชาติ” โดย
1.ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชย์
2.คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์
3.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
4.คุณสุริยนต์ จองลีพันธ์
13.00 – 16.00 น. สัมมนากลุ่มย่อย “ข้อเสนอในการจัดตั้งกองทุนสื่อจากภาคประชาชน”
•กลุ่มสื่อกระแสหลัก โดย รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์
•กลุ่มสื่อทางเลือกและสื่อพื้นบ้าน โดย อ.สุคนธจิต วงศ์เผือก
•กลุ่มสื่อหนังสือและวรรณกรรม โดย คุณสุดใจ พรหมเกิด
•กลุ่มนักวิจัยด้านสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร
•กลุ่มเด็กและเยาวชนทำสื่อ โดย คุณฉัตรชัย เชื้อรามัญ
16.00 – 16.45 น. นำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย
16.45 – 17.00 น. กล่าวสรุปและปิดการสัมมนาโดย ศ.เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ บริษัท มีเดีย ไวส์ลี่ จำกัด โทร. 02-916-2592
ชนัญชิตา (เมเปิ้ล) มือถือ: 086-366-2834 / 083-233-1967
ชลิดา (มีมี่) มือถือ: 081-346-0505
วีธิตรา (ปูเป้) มือถือ 086-366-2632
เอกสารตอบรับการเข้าร่วม

 

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/261/original_Invite_seminar22Dec.pdf?1363602176

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/262/original_brochures02.jpg?1363602176

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/263/original_brochures01.jpg?1363602181

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 528100เขียนเมื่อ 17 ธันวาคม 2010 08:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มีนาคม 2013 17:23 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี