ไปไปเต้อะไปแอ่ว...ไปเต้อะไปแอ่วจังหวัดเจียงฮาย...ข้าเจ้าเป็นคนเจียงฮายบ่อเคยใจฮ้ายกับไผสักเตื้อ...ผมฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงเพื่อน ๆที่อยู่เชียงรายครับ...ผมเคยไปหลายที่เช่น  อ. เชียงแสน  ไปไหว้พระธาตุจอมกิตติ...

                ช่วงหมอกลงจัดเดินขึ้นไปต้องใช้หมวกไหมพรมเพราะเย็นหัวเย็นมือเย็นเท้าด้วย...และไปพูดให้นักเรียนระดับมัธยมฟังที่  หอประชุม...ร.ร.เชียงแสนวิทยาคม...ช่วงเข้าค่ายพุทธบุตร...ระหว่างปี 2529-2530  บรรยากาศที่เชียงแสนพาสุขใจอย่าบอกใครแต่ผมก็บอกคุณแล้ว  ฮา ๆ เอิก ๆ

                 และที่นี้หลายหมู่บ้านพูดภาษาอิสานครับ...ก่อนกลับผมและเพื่อนไปที่สบฮวก...ลงเรือไปสามเหลี่ยมทองคำ...เป็นเนินดินอยู่กลางแม่น้ำโขง

พวกเราเดินลอกลัดไปทางฝั่งลาวไม่ทันไร...เปรี้ยง ๆๆๆ...ทหารหนุ่มลาวคะนองศึกยิงปืนหยอกเราหรือยิงจริงไม่รู้...พวกเรากลับหลังหันใส่เกียร์สุนัข...เป็นหลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้งเลยครับ...ตัวใครตัวมันงานนี้...กว่าจะถึงที่เรือจอดรอรับพวกเรากลับฝั่งไทยได้เล่นเอา...หายใจเกือบไม่ทั่วท้องเลยครับ...

                    วันนี้ขณะนี้เครื่องคอม ฯ เบลอเหมือนกระดาษถูกน้ำผมคงต้องตามช่างมาดูก่อนนะครับ...แต่ผมยังไม่เบลอนะครับ ฮา ๆ เอิก ๆ