ต่อจากบันทึกก่อน กิจกรรม QA ภาควิชา ของ คณะแพทย์ มอ.ในหัวข้อ KM & R2R  มีเรื่องน่าสนใจมาเล่าต่อค่ะ

ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์ จากภาควิชาศัลยศาสตร์  ท่านเล่าให้ฟังโครงการสร้างเครือข่ายการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสมอง (ไม่แน่ใจว่าชื่อถูกต้องหรือไม่)  เครือข่ายที่ว่านี้ มีทั้งรพ.ชุมชน และ รพ.จังหวัด  โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้รับการดูแลและส่งต่ออย่างเหมาะสม ทันการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดผลลัพธ์ของการรักษา

ท่านทำเป็นโครงการวิจัย ลงไปในรพ.เป้าหมาย ไปให้ความรู้ พูดคุยเพื่อสร้างแนวปฏิบัติ (practice guideline) ร่วมกัน  เน้นกระบวนการดูแลผู้ป่วยทั้งระบบ ดูตั้งแต่เริ่มจนผู้ป่วยกลับบ้าน  สิ่งที่น่าสนใจ คือ การใช้ 3 C : Care, Communication, และ Continuity เป็น value ในการทำงาน  เมื่อมีอะไรติดขัด ก็จะบอกทีมงานให้ตรวจสอบ 3 C ที่ว่านี้ตลอดเวลาว่ามีปัญหาตรงจุดไหน

แนวคิดการสร้างเครือขายเช่นนี้ อาจารย์บอกว่า จะทำให้มีเพื่อนช่วยกันดูแลผู้ป่วย ไม่งั้นทุกคนก็จะวิ่งมาที่มอ. แม้จะเป็นปัญหาเล็กๆ ก็ตาม

อ.สงวนสินบอกว่า ท่านไม่กังวลว่าจะเรียกว่าอะไร จะ KM หรือ R2R  สิ่งที่ทำคือการพัฒนางานของเราให้ดีขึ้น การดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น และ ทุกคนมีความสุข หมายถึงทั้งคนทำงาน ผู้ป่วย และ ญาติ

 

อีกเรื่องราวที่น่าประทับใจ เป็นการบอกเล่าของพี่ตา- คุณสงวนศรี  แต่งบุญงาม นักสังคมสงเคราะห์ จากภาควิชาจิตเวช  เธอทำโครงการ ออกค่ายครอบครัวผู้ป่วยพิการทางจิต  เป็นการนำครอบครัว ทั้งผู้ป่วยและครอบครัว หลายๆ ครอบครัว ไปทำกิจกรรมสัมพันธ์นอกสถานที่  ที่น่าสนใจมากคือ การให้ครอบครัวไป home stay หมายถึงไปพักกับคนในชุมชนที่ไปนั้น ซึ่งเธอบอกว่า เพื่อให้ผู้ป่วยรู้จักปรับต่อกับสังคมภายนอกมากขึ้น ในระหว่างนั้น ก็มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้ป่วยที่ไป ซึ่งจะทำให้ครอบครัวที่มีสมาชิกที่เป็นผู้ป่วยเหล่านี้  เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รู้สึกมีเพื่อน และ ไม่รู้สึกแปลกแยกจากสังคม  ฟังแล้ว ดีใจแทนครอบครัวเหล่านี้มากๆ เลยค่ะ  ที่จริงมีรายละเอียด ภาพประกอบ รวมทั้งวิดิทัศน์ที่น่าสนใจมาก น่าเสียดายที่เก็บมาถ่ายทอดได้แค่นี้  เธอบอกว่า เธอเขียนเป็นบทความและลงตีพิมพ์ในวารสารไปแล้ว   แต่ก็บอกเธอว่า อยากให้พี่ตามาเขียนเล่าเรื่องใน Gotoknow  เพราะเธอยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและญาติ ในแนวทาง Empowerment และ เป็นการดูแลแบบองค์รวม และ น่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณกะปุ๋ม ซึ่งทำงานลักษณะเดียวกันอีกด้วย