ทำความสะอาดหนังสือ ให้ใช้ผ้านุ่มๆ ถูหน้าหนังสือ โดยเริ่มจากที่เย็บเล่ม ไปหาขอบเพื่อไล่ฝุ่นออกไป