หลักคิด เหตุแห่งความโง่ + คุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่ควรมี

  ติดต่อ

  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี  
หลวงปู่พุทธอิสระ กล่าวถึงเหตุแห่งความโง่ เกิดจาก

- ไม่แสวงหาความรู้
- ทำลายแหล่งความรู้
- ตัดช่องทางแห่งความรู้


เช่น การเผาโรงเรียน และห้องสมุดในอาคารเรียนที่ถูกเผานั้น ถือว่า ทำลายแหล่งความรู้ของคนในพื้นที่แห่งนั้น

เมื่อขาดความรู้ ทำให้เป็นเหตุแห่งความโง่ เกิดคำว่าคนโง่ กับคนพาล
บางท่านว่า คนโง่ กับคนพาล คือ คนประเภทเดียวกัน
บางท่านได้แยกแยะความหมายของ 2 คำนี้

คนโง่ - เป็นคนเบาปัญญา อ้อนเปลี้ย ทำอะไรไม่เป็น

คนพาล- เป็นคนเกเร ก่อความเดือดร้อน เป็นผู้ที่ไม่พอใจในสิ่งที่คนอื่นให้ เป็นคนที่มีกำลัง มีอำนาจ ข่มเหง รังแกคนอื่น เอาเปรียบคนอื่น มีอิทธิพล ไม่มีคุณธรรม

ผู้นำในสังคมไทยในเวลานี้ หลายท่านบอกว่าต้องการคนที่
- มีความรู้ ความสามารถ
- มีคุณธรรม

หลวงปู่พุทธอิสระได้ขยายความคำว่าคุณธรรม ว่าบุคคลนั้นจะต้อง

- มีปัญญา
- มีน้ำใจ
- มีกตัญญู
- มีสามารถ คือ มองคนเป็น ใช้คนได้ถูกงาน รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักกาล รู้จักเวลา รู้จักสถานที่ รู้จักชุมชนผู้นำของสังคมไทยในปัจจุบันนี้ จึงควรมีคุณธรรม กำกับความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะสามารถปกครองคนอื่นๆได้

"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี"

แสงสว่างนั้น มีเฉพาะตอนกลางวัน ในเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น
แสงจันทร์ มีเฉพาะตอนกลางคืน
แต่ปัญญานั้น มีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาใด สามารถพลิกฟ้า พลิกแผ่นดินได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 52534, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ความรู้#การเรียนรู้#ธรรมะ#คุณธรรม#วิธีคิด#ผู้นำ#ความโง่

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ขอบคุณสำหรับข้อคิดที่อุตส่าห์หามาให้ครับ จะนำไปขบคิดเรียนรู้ต่อไป