หลักคิด เหตุแห่งความโง่ + คุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่ควรมี

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
หลวงปู่พุทธอิสระ กล่าวถึงเหตุแห่งความโง่ เกิดจาก

- ไม่แสวงหาความรู้
- ทำลายแหล่งความรู้
- ตัดช่องทางแห่งความรู้


เช่น การเผาโรงเรียน และห้องสมุดในอาคารเรียนที่ถูกเผานั้น ถือว่า ทำลายแหล่งความรู้ของคนในพื้นที่แห่งนั้น

เมื่อขาดความรู้ ทำให้เป็นเหตุแห่งความโง่ เกิดคำว่าคนโง่ กับคนพาล
บางท่านว่า คนโง่ กับคนพาล คือ คนประเภทเดียวกัน
บางท่านได้แยกแยะความหมายของ 2 คำนี้

คนโง่ - เป็นคนเบาปัญญา อ้อนเปลี้ย ทำอะไรไม่เป็น

คนพาล- เป็นคนเกเร ก่อความเดือดร้อน เป็นผู้ที่ไม่พอใจในสิ่งที่คนอื่นให้ เป็นคนที่มีกำลัง มีอำนาจ ข่มเหง รังแกคนอื่น เอาเปรียบคนอื่น มีอิทธิพล ไม่มีคุณธรรม

ผู้นำในสังคมไทยในเวลานี้ หลายท่านบอกว่าต้องการคนที่
- มีความรู้ ความสามารถ
- มีคุณธรรม

หลวงปู่พุทธอิสระได้ขยายความคำว่าคุณธรรม ว่าบุคคลนั้นจะต้อง

- มีปัญญา
- มีน้ำใจ
- มีกตัญญู
- มีสามารถ คือ มองคนเป็น ใช้คนได้ถูกงาน รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักกาล รู้จักเวลา รู้จักสถานที่ รู้จักชุมชนผู้นำของสังคมไทยในปัจจุบันนี้ จึงควรมีคุณธรรม กำกับความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะสามารถปกครองคนอื่นๆได้

"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี"

แสงสว่างนั้น มีเฉพาะตอนกลางวัน ในเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น
แสงจันทร์ มีเฉพาะตอนกลางคืน
แต่ปัญญานั้น มีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาใด สามารถพลิกฟ้า พลิกแผ่นดินได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (1)

ขอบคุณสำหรับข้อคิดที่อุตส่าห์หามาให้ครับ จะนำไปขบคิดเรียนรู้ต่อไป