อักษรไทยให้ความหมายในเรื่องสัตว์
ที่เห็นชัดมี ก.ไก่ ไข่ เคียงข้าง
แล้ว ค.ควาย ง.งู คู่ ช.ช้าง
แต่ ต.เฒ่าไม่มีหาง ห่าง น.หนู

มี ผ.ผึ้ง ป.ปลา ม.ม้าศึก
ล.ลิง คึก ใส่ ส.เสือ เหลือจะสู้
ฮ.นกฮูก เห็นใจ ได้แต่ดู
จึงขออยู่รั้งท้าย ไก่นำหน้า

ค.ควายไทย ถ้าจะนับ อันดับสี่
มีหน้าที่ นำ ค.คนเพื่อค้นหา
ความสมบูรณ์พูนสุข ทุกยุคมา
ควายนำพาคนไทยไม่อับจน

เมื่อ ฅ.คนหายไปในหนังสือ
เหลือลายมือเขียนไว้ให้สับสน
ใช้ ค.ควายเขียนต่อ เป็น ค.คน
ขอ ค.คนเลี้ยงค.ควายให้ยืนยง

แม้เมื่อก่อนเจ้าเป็นเพียงเยี่ยงสัตว์ป่า
ถูกคนล่ามากินสิ้นพิษสง
ยังโชคดีที่ไม่ลดหมดเผ่าพงษ์
จากป่าดงคนเมตตานำมาเลี้ยง

ด้วยความซื่อทรหดและอดทน
จึงผู้คนออกคำสั่งให้ฟังเสียง
ใช้ขี่หลัง ลากเข็นเอ็นคอเอียง
ไม่เคยเถียงไม่เคยขัดเลยสักครา

ในยุคก่อนย้อนไปหลายพันปี
คราเริ่มมีการปลูกข้าวแบบชาวป่า
ใช้ควายย่ำพื้นดินเดินช้าช้า
เป็นตำนานการทำนาแบบโบราณ

วิธีปลูกเปลี่ยนไปแบบก้าวหน้า
การทำนาใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐาน
เริ่มใช้เหล็กร่วมกับควายช่วยทำงาน
เริ่มไถหว่านทดน้ำเข้าทำนา

จากหลักฐานเด่นชัดประวัติศาสตร์
ทั้งร่องรอยภาพวาดบนหน้าผา
นักโบราณฯ หลายคนขุดค้นมา
พบรอยว่าควายเคยอยู่คู่กับคน

เรืองศักดิ์ ละทัยนิล ประพันธ์