เพื่อนนายบอนที่กำลังเริ่มต้นศึกษาหลักธรรมะ ซึ่งผลลัพธ์ที่หวังไว้ คือ บุญกุศล

เพื่อนเกิดข้อสงสัยว่า
ระหว่างการนั่งสมาธิ และการสวดชินบัญชรอย่างไหนได้บุญมากกว่ากัน

เมื่อไปปุจฉา วิสัชนากับผู้รู้แล้ว ท่านวิสัชนามาว่า

"ถ้าการสวดชินบัญชร ที่ถือว่า เป็นภวนามัย ขณะสวด จิตอยู่ในคาถาตลอด ก็ถือว่า ได้บุญ ส่วนการนั่งสมาธิ ถ้าจิตไม่สงบ วอกแวก ไม่มีสมาธิ ก็ถือว่า ไม่เกิดผลอะไร"

แสดงว่า การสวดชินบัญชร ได้บุญมากกว่า??

"ถ้าจิตสงบ ไม่ว่าจะทำอะไร ก็ย่อมได้บุญทั้งนั้น หากจิตไม่สงบก็ไม่เกิดผลอะไร การสวดชินบัญชร หากสวดไปเรื่อยๆ แต่จิตไม่สงบ ไม่มาสมาธิ ก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมา"