การศึกษาการลดการดื่มสุราในงานฌาปนกิจศพ ; กรณีศึกษาหมู่บ้านในเขตบริการสถานีอนามัยบ้านม่วงสุข ต.ป่าสัก กิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา

พิทยายุทธ อยู่ดี
สาธารณสุขกิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา

เพื่อศึกษาหากระบวนการและรูปแบบการลดการดื่มสุราในงานฌาปนกิจศพ และเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินการ - หลังการดำเนินการประชาคม

ผลการศึกษา

- ผลการทำประชาคม หลังคาเรือนทั้งหมด 1115 หลังคา ผู้แทนหลังคาเรือนเข้าร่วมประชาคมทั้งหมด 838 คน คิดเป็นร้อยละ 75.16 ผู้เข้าร่วมประชาคม เห็นด้วยกับการลดการดื่มสุราในงานฌาปนกิจศพจำนวน 822 คน คิดเห็นร้อยละ 98.09 เห็นด้วยกับการลดการดื่มสุรางานฌาปนกิจศพ 87.35 ให้ดื่มสุราเฉพาะในวันเก็บของ จำนวน 657 คน คิดเป็นร้อยละ 78.40

- ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินการประชาคม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่องาน 104,727.27 บาท ค่าสุราเฉลี่ยต่องาน 11,681.18 บาท หลังการดำเนินการประชาคม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต่องานอยู่ที่ 57,818.18 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสุราต่องาน 145.45 บาท

- ควรหารูปแบบและกระบวนการลดการดื่มสุราให้มีความยั่งยืน
- ขยายผลลดการดื่มสุราในงาน พิธีการอื่นหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นในชุมชน
- ศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงผล และขยายผลไปสู่พื้นที่ตำบลอื่น

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ประชาคม#ผลงานทางวิชาการ#ฌาปนกิจศพ#ลดการดื่มสุรา

หมายเลขบันทึก: 52530, เขียน: 29 Sep 2006 @ 11:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)