ผลการให้การปรึกษาผู้ประสบปัญหาแอลกอฮอล์

  ติดต่อ

ธิดา รัตนสมบัติ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

- เพื่อช่วยให้ผู้ประสบปัญหาแอลกอฮอล์ สามารถเลิกใช้แอลกอฮอล์ได้

- ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประสบปัญหาแอลกอฮอล์สามารถเลิกดื่มได้ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 (N=15) ส่วนที่เหลืออีก 2 คน ยังคงดื่มแต่ลดปริมาณการดื่มลง ทั้งนี้พบว่าปัญหาสัมพันธภาพกับมารดา ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้กลับไปดื่มซ้ำที่เป็นปัญหาต้องได้รับการแก้ไขต่อไป

- ในการให้การปรึกษาผู้ให้การบำบัดจะต้องมีศักยภาพในการวิเคราะห์และประเมินแรงจูงใจผู้รับการบำบัดเพื่อช่วยให้มีความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 52529, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:00:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #research#งานวิจัย#การบำบัด#แอลกอฮอล์#ผลงานทางวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)