เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  อาจารย์สอนสนุกดีค่ะ  เนื่องจากอาจารย์ท่านใหม่มาสอน  เป็นกันเองดีค่ะ   เป็นการสร้างสีสันให้กับนักศึกษา   ขอเสนอค่ะว่าหากมีวิทยากรพิเศษจะดียิ่งขึ้นค่ะ

   ดิฉันมีความเห็นว่า  Story telling  เป็นสิ่งที่ดีสำหรับ  Tacit knowledge   เนื่องจากเป็นการเอาความคิด  ความรู้สึก และประสบการณ์จากด้านในของบุคคลนั้นแสดงออกมา   บุคคลแต่ละบุคคลมีความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน  การเล่าเรื่องนั้นก็เป็นการแสดงออกถึงองค์ความรู้อย่างหนึ่งค่ะ  ซึ่งคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ ต่างก็มีเรื่องเล่าของตนเองที่แตกต่างกันออกไป