บันทึกการจัดทำKM Work Shop 6 และแนะนำ weblog ที่น่าสนใจ

สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร

บันทึกการจัดทำ KM Work Shopและแนะนำ weblog ที่น่าสนใจ
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 25/6/2548เวลา 09.00-17.45น.
              วันนี้ฝนตกพรมๆนิดหน่อยตลอดเวลาตั้งแต่เช้า   ก็ยังโชคดีที่ไม่ถึงกับตกหนักจนทำให้เปียก  เช้านี้ผมได้บรรยายให้ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรที่มากันทุกสาขาในหัวข้อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง   การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน     และความรู้พื้นฐานของ KM  และจัดทำ KM work shop   ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดิน จังหวัดชุมพร โดยใช้เวลาเกือบ 8 ชม.  มีข้าราชการมาร่วมประมาณ 80 คน  มาจากทุกอำเภอของชุมพร   ถึงแม้วันนี้เป็นวันเสาร์   ยังปรากฎว่า  งานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด    ท่านอานนท์  มนัสวานิชให้เกียรติมากล่าวเปิดงานในตอนเช้า          และหน่วยงานนี้ท่านผู้บริหารหน่วยงานคือ ท่านที่ดินจังหวัดให้ความสำคัญมาก   ท่านสนใจมานั่งฟัง  ท่านเอาใจใส่จดบันทึกตลอดเวลาและเข้าร่วมกระบวนการด้วยตัวเองตลอดการประชุม    สมกับเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น    ทำให้บรรยากาศดีมากตั้งแต่เริ่มต้น   เพื่อนๆข้าราชการกรมที่ดินที่เข้ามาประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้   มีความตื่นเต้นเป็นอย่างมาก       บรรยากาศไปเป็นด้วยความตั้งอกตั้งใจ      ทำให้ผู้เข้าประชุมมากกว่า95%      มีการเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำKMมากๆหลังเสร็จการประชุมถึงแม้จะเหนื่อยล้าจากระยะเวลาที่ยาวนานทั้งวัน  

            ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน  ช่วงบ่ายจึงเป็นเรื่องKM    ความจำเป็น ความสำคัญ  ความหมายของKM         และกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการ KM     และจบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งเราได้ดำเนินการจัดกลุ่มปฏิบัติการ KM  ขึ้นทั้งหมด 8  กลุ่ม   เราได้เลือก  ประธานกลุ่มฯ   เลขากลุ่มฯ   ผช.เลขากลุ่มฯ(ระบบสมัครใจ)     วันนี้แต่ละกลุ่มได้ร่วมกำหนด KV ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรร่วมกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่มซึ่งทุกคนทำได้น่าทึ่งมาก  ( ทำให้เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมทำให้เกิดความสมบูรณ์ของภารกิจนี้ด้วยการช่วยกันเติมเต็มทำให้ KVที่ได้มานั้นน่าทึ่ง)

             ตอนบ่ายแก่ๆเราได้กำหนด สมรรถนะหลัก (CC) ของหน่วยงานเพื่อที่จะบรรลุ KVในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการปฏิบัติการรังวัด  ด้านงานทะเบียน ด้านงานอำนวยการและด้านการบริการประชาชน ซึ่งสามารถกำหนดสมรรถนะขึ้นมามากมาย       และได้สาธิตการสกัดขุมความรู้(KA) ด้วยเทคนิคการใช้เรื่องเล่า.......ปรากฎว่าน่าทึ่งมีเทคนิคจากการปฏิบัติภาคสนามและที่สำคัญมีหลายเรื่องที่เรียกเสียงฮาจากเพื่อนๆ.      และวันนี้ได้ร่วมกันกำหนดชื่อบล็อกของสำนักงานที่ดินจังหวัด และสุดท้ายได้ทิ้งการบ้านในอีกหลายขั้นตอนให้ทีมKM แต่ละทีมไปสืบสานสายใยKMต่อจากจุดเริ่มต้นที่มาจุดประกายไว้   เพื่อมาพบกันอีกครั้งในครั้งต่อไปประมาณ  45 วัน(ราวๆกลางเดือนสิงหาคม)   แต่ละทีมคงต้องไปออกแรงผลักดันให้ KM ต่อไป     มีข่าวแจ้ง........ผมได้มีการปรับปรุงบันทึกเก่าที่แนะนำ weblog ที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่แล้วลองเข้าไปเยี่ยมชมดูนะครับ  วันนี้มีweblogที่น่าสนใจมาแนะนำอีกครั้งนะครับเป็นบล็อกแนะนำ แวดวง weblog ของอาจารย์กรกฏ  เชาวะวนิช จากม. นเรศวร  ที่ http://gotoknow.org/archive/2005/06/27/04/09/16/e502 ลองเข้าไปเยี่ยมชมนะครับ     

            สัปดาห์หน้า (27-28) ผมมีบรรยาย KM พื้นฐานให้แก่ข้าราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจรุ่นที่ 1 ของจังหวัดชุมพรอีก 2 วันแล้วจะมาเล่าให้ฟัง   พร้อมกับแนะนำweblogที่น่าสนใจอีกนะครับ
                                         พรสกล ณ ศรีโด
                                     บันทึกเมื่อ     27/6/2548
                                [email protected]

KVของสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
      เพื่อคุ้มครองสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐและประชาชน  โดยการทำแผนที่ที่ดินให้มาตรฐานเดียวกันและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วยการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใส จริงใจ สุจริต เพื่อนำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

            
สมรรถนะหลัก
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ด้านการปฏิบัติการรังวัด
ด้านงานทะเบียน
ด้านงานอำนวยการ
ด้านการบริการประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memory



ความเห็น (0)