โจทย์วิจัยด้าน KM (1)

โจทย์วิจัยด้าน KM (1)


           วันนี้ (๒๗ มิ.ย. ๔๘) ผมคุยกับคุณพร เดชชัยยัญ นศ. ปริญญาเอกที่ทำวิทยานิพนธ์ด้าน KM  เกิดความคิดว่าน่าจะเอาบทความหรือผลรายงานวิจัยด้าน KM มาเป็นตัวเดินเรื่อง ชี้ให้เห็นโจทย์วิจัยที่น่าจะมีคนทำในบริบทไทย     โดยจะนำมาลงทุกๆ วันอังคาร  


           บทความเรื่อง Dialogue and its role in the development of relationship specific knowledge  แต่งโดย David Ballantyne จาก Melbourne Business School ออสเตรเลีย    ลงพิมพ์ใน J of Business & Industrial Marketing, Vol 19, No. 2, 2004 : 114 – 123.    เป็นเรื่องเกี่ยวกับ KM กับการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเชื่อถือ ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน  


           นี่คือ review article ที่นำเสนอเรื่อง ความรู้ที่เกิดจากความสัมพันธ์  หรือความรู้ชนิดพิเศษที่จำเพาะสำหรับความสัมพันธ์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง    และเสนอว่าการสื่อสารแบบ dialogue ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน    จึงมีส่วนเกื้อหนุนการสร้างความรู้ ที่เรียกว่า relationship specific knowledge    เมื่อมีการสื่อสารแบบ dialogue  จนมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน    ก็จะเกิดความรู้ร่วมกัน ที่เรียกว่า common knowledge  และนำไปสู่ความรู้ใหม่ คือ new knowledge


           น่าจะเป็นแนวทางในการคิดโจทย์วิจัย หาแนวทางใช้การสื่อสารแบบ dialogue ในการจัดการความรู้รูปแบบต่างๆ   หรือตรวจสอบผลของการประยุกต์ใช้ dialogue ในการดำเนินการจัดการความรู้รูปแบบต่างๆ    โจทย์วิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ dialogue น่าจะเป็นเรื่องสำคัญ


วิจารณ์ พานิช
๒๗ มิ.ย. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)