การฝึกงานวันที่ห้า วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556

การฝึกงานวันที่ห้า วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556

เวลาทำงาน 08.30 - 16.30 น.


วันนี้ก็เป็นการทำงานวันที่ห้า วันนี้ได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง USB และ SATA

          USB มีทั้งหมด   3   ประเภท  คือ 1.0  2.0  3.0   แต่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะมีเพียง 2.0   และ   3.0   โดย   2.0   หรือ   1.0   จะเป็นพอตสีดำธรรมดาทั่วไป  แต่ปัจจุบัน  ยูเอสบีรุ่นล่าสุด  คือ   3.0   จะมีพอต สีฟ้า จะมีการทำงานที่เร็วกว่า และแรงกว่า ยูเอสบีรุ่นที่ 1.0 และ 2.0

         

          SATA   มีทั้งหมด   3   ประเภทเช่นเดียวกัน คือ   1.0  2.0  3.0  ปัจจุบันมีใช้งานอยู่ 2 ประเภท คือ  2.0 และ 3.0 ซาต้า  3.0  ก็จะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่า  ใข้งานได้ดีกว่า แรงกว่า  เร็วกว่า 

           


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานความเห็น (0)