ขอบคุณ เพื่อนช่วยเพื่อน ที่เทพธารินทร์

Anek Thanonghan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จากนี้ไปอีกประมาณ 3-4 เดือน ผมจะนำเสนอใหม่ให้เห็นว่า ทีมเราทำอะไรได้บ้างแล้ว

            ผมและทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม มีความยินดีและตื้นตันใจมาก ที่มีโอกาสได้ไปดูงานด้านการดูแลเท้า ทั้งการรักษาแผล การจัดหารองเท้าที่เหมาะสม ผมมีความภาคภูมิใจมาก ไม่คิดว่าทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ที่นำทีมโดย ดร.วัลลา ตันตโยทัย โดยมี ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้อำนวยการที่ให้เกียรติมาดูแลทีมจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมด้วยตนเอง

 

            ปัจจุบันโรงพยาบาล ดูแลผู้ป่วย DM foot ulcer แบบเป็นสหวิชาชีพ ทั้งอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด โภชนากร และพยาบาล PCU โดยเฉลี่ยที่เดือนละ 2 ราย โดยพบว่า 

10 % มีปัญหาด้าน vascilar

30% มีปัญหาด้าน neuropathic ulcer

60 % มีปัญหาด้าน soft tissue infection และ osteomyelitis ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยกลุ่มนี้มี component ของ neuropathic ulcer ร่วมด้วย

และจากดูแลผู้ป่วย DM foot ulcer มาประมาณ 1 ปีครึ่งที่ธาตุพนม พบว่าสิ่งที่ทีมยังขาดอยู่คือ

1.ทีมที่สามารถ screen ผู้ป่วยที่มี high risk ของ DM foot

2.รองเท้าที่เหมาะสมในผู้ป่วย ที่มีแผลหลัง amputataion ไปแล้ว

         และเมื่อได้ศึกษา แบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ทีมเทพธารินทร์ แล้วทำ AAR ทันที พบว่า

1.ทีม ทุกๆคนที่มาได้ตระหนักว่าการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน สำคัญที่ทีม ไม่ใช่แพทย์ คนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักกายภาพบำบัด ที่จะมีความสำคัญมากๆ

2.ได้เห็นการดูแลผู้ป่วยที่ครบวงจร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เช่นการทำรองเท้าง่ายๆ สำหรับผู้ป่วย

         ในความเห็นส่วนตัวของผมเอง ผมคิดว่าผมได้เห็นและได้ยิน ทีมแสดงออกถึงความเชื่อมั่นที่จะสามารถอธิบายให้ผู้ป่วย DM foot ulcer ได้ว่าแผลต่างๆเหล่านี้จะหายได้อย่างไร โดยวิธีใด ผมก็มีความรู้สึก พอใจมากแล้ว เนื่องจากความบากบั่นที่ผมทั้งสอน ทั้งบ่น เหมือนทั้งเฆี่ยนทั้งตี ไม่ตำกว่า 6 ครั้งที่โรงพยาบาล แต่ผมทำได้แค่จุดประกายให้ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เข้าใจได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แม้จะเป็นระดับที่น่าพึงพอใจก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจที่ดี และเจ้าหน้าที่ได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงๆ จังๆ (บทบาทอยู่ที่แพทย์ เภสัชกร และทีม PCU เท่านั้น)

        ผมไม่คิดเลยว่าทีม ร.พ.เทพธารินทร์ จะสามารถเปิดอีกมิติหนึ่ง ของใจเจ้าหน้าที่ของผมได้มากมายขนาดนี้ ผมรู้สึกดีใจมาก และคิดว่าจากนี้ไปอีกประมาณ 3-4 เดือน ผมจะนำเสนอใหม่ให้เห็นว่า ทีมเราทำอะไรได้บ้างแล้ว

เขียนโดย น.พ.ประกาศิต จิรัปภา ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม วันที่ 8 ตุลาคม 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวานธาตุพนม(DM That Phanom)ความเห็น (3)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ดีใจที่ได้อ่านบันทึกจากทีมธาตุพนมค่ะ อย่าลืมให้ ภก.เอนก สรุปคลังความรู้ลงบล็อกนะคะ และขอบอกว่ากะละแมอร่อยมากจริงๆ
น้ำ (pr)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
มาเยี่ยมชมblog ค่ะ

ที่กล่าวมาว่า

10 % มีปัญหาด้าน vascilar

30% มีปัญหาด้าน neuropathic ulcer

60 % มีปัญหาด้าน soft tissue infection และ osteomyelitis ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยกลุ่มนี้มี component ของ neuropathic ulcer ร่วมด้วย

ปัญหาคือ soft tissue infection และ osteomyelitis ที่เกิดขึ้นจาก callus หรือเปล่าครับ?