suwara
สุวรา สุเมธาราวดี

ความประทับใจที่ไม่รู้ลืม รพ.จัตุรัส ชัยภูมิ


ดิฉันนางสาวฉวีวรรณ  ภิรมย์ชม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลจัตุรัส  ได้จัดทำ

โครงการชุมชนปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่  ทำดีเข้าพรรษาฉลองพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี  แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตำบลหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี  ๒๕๕๕ ได้จัดอบรมให้ความรู้และสร้างกระแสให้ชุมชนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ในวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๕ ณ  วัดเวฬุวนาราม

จากการสำรวจประชากรพบว่าอายุ  ๑๕  ปีขึ้นไป  ในหมู่ที่ ๕, ๖, ๙  มีจำนวน  ๕๐๒  คน , ๒๕๓ คน ,  ๔๓๕ คน  ตามลำดับ  พบว่า มีผู้สูบบุหรี่  จำนวน  ๕๔ คน ,  ๒๙ คน,  ๖๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๕ , ๑๑.๔๖,  ๑๔.๒๕ และมีผู้ดื่มสุรา จำนวน ๘๗ คน , ๔๒ คน , ๗๘ คนคิดเป็นร้อยละ๔๔.๘๔, ๒๙.๗๘, ๓๔.๒๑ ตามลำดับ พบในกลุ่มวัยรุ่น  และวัยทำงาน  ไม่พบผู้เสพยาบ้าและสิ่งเสพติดอื่น  สาเหตุเพื่อนชักชวน อยากลอง  ครอบครัวแตกแยก  ขาดความอบอุ่น  ครอบครัว  เป็นตัวอย่างใช้สารเสพติด  มีร้านค้า/สถานประกอบการ  วัด โรงเรียน บางแห่ง  ไม่ปฏิบัติตามพรบ.สุราและบุหรี่  ผู้นำชุมชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพรบ.สุราและบุหรี่ และบางหมู่บ้านยังไม่มีกฎเหล็กประจำหมู่บ้าน

 จึงยังไม่ได้เอาจริงในเรื่องนี้  โรงพยาบาลจัตุรัสและชุมชนหมู่ที่ ๕ , ๖, ๙ ตำบลหนองบัวใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อลดจำนวนผู้ดื่มเหล้า-ผู้สูบบุหรี่ในชุมชน

๒.   เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการไม่ดื่มเหล้า-สูบบุหรี่

๓.   เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเลิกเหล้า-เลิกสูบบุหรี่และป้องกันการดื่มเหล้า-สูบบุหรี่ในชุมชน 

๔.  รณรงค์ให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงโทษพิษ-ภัยของเหล้าและบุหรี่

๕.  เพื่อสร้างแนวร่วมในการรณรงค์  เพื่อการไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา

๖.  ให้ชุมชนกำหนดมีพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหรี่ หมู่บ้านละ  1  แห่ง

๗.   เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า  ผู้สูบ ผู้ดื่ม ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า พระ-ภิกษุ  ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน  นักเรียน  รวม ๓๐๐ คน มีผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ จำนวน ๑๐ คน ผู้สมัครใจเลิกเหล้าจำนวน ๓๔ คน  ซึ่ง ในการจัดทำโครงการการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการที่ปรึกษาและคณะดำเนินงานชุมชนปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่  โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานแต่ละหมู่บ้าน, ตั้งกฏเหล็กประจำหมู่บ้าน  คิดว่าโครงการนี้คงไม่มีใครสมัครใจเลิกบุหรี่หรือถ้ามีก็น้อยมาก เพราะเคยได้ยินแต่เลิกเหล้าเข้าพรรษาแต่ไม่ค่อยได้ยินเลิกบุหรี่เข้าพรรษา  แต่ที่ไหนได้  มีคนสมัครเลิกบุหรี่ตั้ง ๑๐ คน ใน ๑๐คนนั้น  ประทับใจที่สุดคือนายสุพจน์  สังขนิษฐ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๙ เพราะเคยได้ยินว่ายังไงก็ไม่เลิกแต่ครั้งนี้ท่านยืนจับไมด์ ประกาศในที่ประชุมว่าผมจะเลิกเหล้าและบุหรี่พร้อมกันเลย  เพื่อตัวผม  ครอบครัวและจะเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้าน  ถ้าใครทำผิดละเมิดจะทำตามกฎเหล็กที่วางไว้ ซึ่งท่านได้เลิกมาก่อนล่วงหน้าแล้ว ๗ วัน ทุกคนเฮ้ดีใจมาก เท่าที่สอบถามขณะนี้ท่านยังไม่สูบเลย ซึ่งประมาณ ๓ เดือนกว่าแล้ว  ขออนุโมนาบุญด้วยจ้า

ออกหมู่บ้านชี้แจงการทำชุมชนปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ หมู่ที่๙

นายสุพจน์  สังขนิษฐ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) นั่งขวาสุดยกมือสมัครเลิกเหล้า-เลิกบุหรี่เป็นคนแรก

นายสุพจน์  สังขนิษฐ์ นั่งขวาสุดชุดกากี


หมายเลขบันทึก: 520979เขียนเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2013 15:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2013 15:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี