วันมาฆบูชา...วันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก


วันมาฆบูชา...วันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกโดยเฉพาะส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านหน่วยงานเอกชน และสื่อสารมวลชนได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันสำคัญของชาวพุทธนั้นก็คือวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างยิ่งที่สื่อมวลชนได้นำมาเผยแพร่ทางโทรทัศน์ที่มีชาวพุทธได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้า มีการฟังเทศน์จากพระสงฆ์ พอถึงตอนเย็นก็ร่วมกันเวียนเทียนตามวัดใกล้บ้านซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง อีกอย่างก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่มีมาอันยาวนาน

   วันมาฆบูชาเป็นวันที่สำคัญที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกันถึง 4 เหตุการณ์ด้วยกัน ที่เรียกว่าวันจตุรงคสันนิบาตเกิดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันพระจันทร์เต็มดวง เหตุการณ์อัศจรรย์เหล่านั้นก็คือ

1.วันที่พระสงฆ์จำนวน 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายมาก่อน

2. พระสงฆ์เหล่านั้น เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทเองหรือทรงเป็นพระอุปัชฉาย์ โดยทรงเปล่งพระวาจาว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด เพื่อประพฤติพรหมจรรย์

3.พระสงฆ์เหล่านั้น ล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด

4.เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ คือเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงหรือวันมาฆบูชา

พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ[1] แสดงหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถา ให้แก่พระอรหันต์จำนวน 1250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน 3 คาถาโอวาทปาติโมกข์ มีดังนี้ 

สพฺพปาปสฺส  อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา

สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ  พุทฺธาน  สาสนํฯ

แปลว่า 1.การไม่ทำความชั่วทั้งปวง

  2. การบำเพ็ญแต่ความดี

  3. การทำจิตใจของตนให้ผ่องใส

นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย[1] พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543, หน้า 441.


หมายเลขบันทึก: 520770เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2013 11:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2013 11:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

I often wonder about maghapuja. What really happened on that day - the full moon, 9 lunar months after the Buddha's Enlightenment? The Buddha had no doubt been very busy. He ordained at least 1250 monks and spent time with them, to assist them to become 'arahant'. (Training 1250 arahata in 9 months or 138-139 arahata a month or 3-4 arahata a day on average, was of course a BIG task.)

Now on a particular day, those 1250 arahata came to see the Buddha at Je.luvana Bamboo grove without pre-arrangement. What could be the reason for this? And the Buddha's response to this event by giving a summary (or the simple Heart of Buddhism) of his Teaching to arahata -- those who had (by definition) "understood" His Dhamma (otherwise they would only be 'learner monks'').

Let us meditate on this. We may come to understand the true significance of maghapuja not just what is repeated over and over in our children story books.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี