โปสเตอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี 65

สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้น ม.6
     การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี และวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชั้น ม.6 ให้นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่องที่นักเรียนจำทำโครงงานคอมพิวเตอร์ มาสรุปเรียบเรียงจัดทำโปสเตอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเขียนบันทึกส่งขึ้นบล็อกเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ อันเป็นการช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่คู่เมืองอุทัยธานีต่อไป

ตัวอย่าง นักเรียนทำโครงงานเรื่อง "ก๋วยเตี๋ยวในสวน" ให้นักเรียนบันทึกส่งดังนี้ค่ะ
1. เขียนสรุปความคิดรวบยอดบอกลักษณะสำคัญของก๋วยเตี๋ยวในสวน
2. ส่งภาพโปสเตอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนจัดทำ
3. พิมพ์ ชื่อ-สกุล  ชั้น  เลขที่  และโรงเรียน ที่ด้านล่างของโปสเตอร์

การบันทึกส่ง

  "ก๋วยเตี๋ยวในสวน" มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไป จะมีนำ้จิ้มมะขามเปียกที่ปรุงรสได้อย่างกลมกล่อม
ไว้ทานคู่กัน เนื้อ หมู่ ไก่ จะตุ๋นจนมีความนุ่มมากเมื่อสัมผัสได้ โดยผ่านการตุ๋นนานถึง 2 ชั่วโมง และยังยีเนื้อลวกจิ้ม ไส้กรอก ไส้อั่ว สั่งเพิ่มได้อีก โต๊ะที่นั่งตั้งอยู่ภายในสวน บรรยากาศในร้านมีความร่มรื่นใกล้ธรรมชาติบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

คำสำคัญ (Tags)#ภูมิปัญญาท้องถิ่น#จังหวัดอุทัยธานี

หมายเลขบันทึก: 520291, เขียน: 22 Feb 2013 @ 01:32 (), แก้ไข: 22 Feb 2013 @ 01:32 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ความเห็น: 22, อ่าน: คลิก


ความเห็น (22)

สถาพร สีแตง
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

หลวงพ่อพุทมงคลศักด์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งเป็นพระพทธรูปที่มีความเก่าแก่ และเป็นสิริมงคลแก่ชาวอุทัยมานมนาน

เป็นพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เนื้อสำริด

ได้อันเชิญมาจากกรุงสุโขทัย ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ผู้จัดทำ  นายสถาพร   สีแตง  ชั้น ม.6/5  เลขที่ 13  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

นายธนพล จันทนง เลขที่ 16
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ เป็นพรพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง ประจำจังหวัดอุทัยธานี   

ชาวอุทัยธานีและชาวพื้นที่ใกล้เคียงให้ความเคารพ นับถือและเป็นที่พึ่งทางจิตใจ

มักมาบนบาน เพื่อขอความประสบความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า ในการงาน การเรียน  การดำเนินชีวิต

ผู้จัดทำ นาย ธนพล จันทนง  ชั้น ม.6/5 เลขที่ 16   โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

wanchana yangham
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

       เป็พระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เนื้อสำริด

ได้อันเชิญมาจากกรุงสุโขทัย ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นำมาประดิษฐานไว้ที่ วัดขวิด ณ บ้านสะแกกรัง

เป็นพระพุุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง ของจังหวัดอุทัยธานี


ผู้จัดทำ นายวันชนะ   ยังแหยม  ชั้น ม.6/5  เลขที่ 12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

กิตติศักดิ์ รัตนวงศา ชั้นม.6/5 เลขที่ 4
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ยาหอมถาวร เป็นยาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานี มีสรรพคุณแก้โรควิงเวียนศีรษะ
เป็นยาหอมที่มีประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปทั้งหญิงและชาย จึงรักศึกษารายละเอียดของ
ยาหอม และสร้างเป็นเว็บไซต์เผยแพร่ให้สาธารณะทราบ เป็นการช่วยอนุรักษ์ให้
ยาหอมถาวรคงอยู่คู่เมืองอุทัยธานี


ผู้จัดทำ นายกิตติศักดิ์  รัตนวงศา  ชั้น ม.6/5  เลขที่ 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

เฉลิมคุณ คณนานนทธรรม
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

การทำปลากระชังเป็นภูมิปัญญาจากคุณป้าสุนัน บัวนาค ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี เป็นการทำปลากระชังในพื้นที่เล็กๆแต่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวตนเอง และความเป็นอยู่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 

ผู้จัดทำ นายเฉลิมคุณ คณนานนทธรรม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

กิตติ์วิภาค พิพัฒนชวลิตกุล ชั้นม.6/5 เลขที่ 3
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ยาหอมถาวร เป็นยาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานี มีสรรพคุณแก้โรควิงเวียนศีรษะ
เป็นยาหอมที่มีประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปทั้งหญิงและชาย จึงรักศึกษารายละเอียดของ
ยาหอม และสร้างเป็นเว็บไซต์เผยแพร่ให้สาธารณะทราบ เป็นการช่วยอนุรักษ์ให้
ยาหอมถาวรคงอยู่คู่เมืองอุทัยธานี

ผู้จัดทำ นายกิตติ์วิภาค  พิพัฒนชวลิตกุล  ชั้น ม.6/5  เลขที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

กัญญา กอบสินค้า
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านสากลเป็นสิ่งมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตรวมทั้งวัฒนธรรมความเป็นอยู่และการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลายทำให้เกิดทางเลือกในการดูแลรักษาและการส่งเสริมสุขภาพที่นอกเหนือจากรูปแบบการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันซึ่งคุณค่าที่ได้รับนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพด้าน

นางสาวกัญญา  กอบสินค้า   ชั้น 6/5 เลขที่ 24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

นางสาววิภาวรรณ เหลี่ยมพิทักษ์
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

การสำรวจและสืบค้นคว้าของการอบยาสมุนไพรวัดหนองหญ้านางรวมถึงปฎิบัติจริงถึงสัมผัสของการทำยาสมุนไพรรักษาโรคและบรรยากาศจริง

ผู้จัดทำ นางสาววิภาวรรณ เหลี่ยมพิทักษ์ ชั้น 6/5 เลขที่ 29 จังหวัดอุทัยธานี

นายพงษธร สำราญฤทธิ์ ชั้นม.6/5 เลขที่ 9
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ยาหอมถาวร เป็นยาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานี มีสรรพคุณแก้โรควิงเวียนศีรษะ
เป็นยาหอมที่มีประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปทั้งหญิงและชาย จึงรักศึกษารายละเอียดของ
ยาหอม และสร้างเป็นเว็บไซต์เผยแพร่ให้สาธารณะทราบ เป็นการช่วยอนุรักษ์ให้
ยาหอมถาวรคงอยู่คู่เมืองอุทัยธานี

ผู้จัดทำ นายพงษธร  สำราญฤทธิ์  ชั้น ม.6/5  เลขที่ 9 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

จูพิเตอร์ มณีสังข์
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

เป็นเห็ดยอดนิยมของคนไทย นิยมเพราะกันบนฟางข้าว ขึ้นๆโดยโคนมีสีขาวส่วนหมวกมีสีน้ำตาลล้อมเทา หาซื้อง่ายได้ตามท้องตลาด ได้วิตมินซี สูงและมีกรดอะมิโนมีสำคัญอยู่หลายชนิด 

ผู้จัดทำ นายจูพิเตอร์ มณีสังข์ เลขที่ 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นายเทวฤทธิ์ ทวีพลายนต์ ชั้นม.6/5 เลขที่ 6
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ยาหอมถาวร เป็นยาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานี มีสรรพคุณแก้โรควิงเวียนศีรษะ
เป็นยาหอมที่มีประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปทั้งหญิงและชาย จึงรักศึกษารายละเอียดของ
ยาหอม และสร้างเป็นเว็บไซต์เผยแพร่ให้สาธารณะทราบ เป็นการช่วยอนุรักษ์ให้
ยาหอมถาวรคงอยู่คู่เมืองอุทัยธานี

ผู้จัดทำ นายเทวฤทธิ์  ทวีพลายนต์ ชั้น ม.6/5  เลขที่ 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

กิตติศักดิ์ จูพุก
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

 มีดกรรไกรช่างสวัสดิ์เป็นภูมิปัญญาของจังหวัดอุทัยธานีและยังเป็นสินค้าที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการนำมีดกรรไกรนี้มาตัดแต่งกิ่งไม้ โดยคนอุทัยส่วนใหญ่จะซื้อมีดกรรไกรไว้เพื่อตกแต่งและประดับต้นไม้

นายกิตติศักดิ์  จูพุก  ม.6/5  เลขที่ 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

นายอาทิตย์ กุลทอง
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

การสำรวจและสืบค้นคว้าของการอบยาสมุนไพรวัดหนองหญ้านางรวมถึงปฎิบัติจริงถึงสัมผัสของการทำยาสมุนไพรรักษาโรคและบรรยากาศจริง

                                                                                                                                            

ผู้จัดทำ นายอาทิตย์ กุลทอง ชั้น 6/5 เลขที่ 22 จังหวัดอุทัยธานี

นายบริรักษ์ กวางแก้ว ชั้นม.6/5 เลขที่ 7
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

กล้วยทอด อร่อยกรอบหอมหวาน เป็นที่นิยมของชาวจังหวัดอุทัยธานี
กล้วยทอด เป็นกล้วยที่คนแขกนำมารับประทานกับกาแฟ
และเป็นที่นิยมของคนชาวอุทัยธานี
และเป็นที่นิยมสืบไป

ผู้จัดทำ นายบริรักษ์  กวางแก้ว ชั้น ม.6/5  เลขที่ 7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นายวีรยุทธ์ สมบูรณ์สิน ชั้นม.6/5 เลขที่ 20
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

กล้วยทอด อร่อยกรอบหอมหวาน เป็นที่นิยมของชาวจังหวัดอุทัยธานี
กล้วยทอด เป็นกล้วยที่คนแขกนำมารับประทานกับกาแฟ
และเป็นที่นิยมของคนชาวอุทัยธานี
และเป็นที่นิยมสืบไป

ผู้จัดทำ นายวีรยุทธ์  สมบูรณ์สิน ชั้น ม.6/5  เลขที่ 20 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นายเป็นหนึ่่ง ศรีสกุลนนท์ ชั้นม.6/5 เลขที่ 8
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

กล้วยทอด อร่อยกรอบหอมหวาน เป็นที่นิยมของชาวจังหวัดอุทัยธานี
กล้วยทอด เป็นกล้วยที่คนแขกนำมารับประทานกับกาแฟ
และเป็นที่นิยมของคนชาวอุทัยธานี
และเป็นที่นิยมสืบไป

ผู้จัดทำ นายเป็นหนึ่ง ศรีสกุลนนท์ ชั้น ม.6/5  เลขที่ 8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นายศิวดล จันทร์โสม ชั้นม.6/5 เลขที่ 2
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

บรรพบุรุษทำปืนมาก่อนตั้งแต่ พ.ศ. 2518 แล้วต่อมาก็ผลิตอาวุธปืนที่ใช้ กระสุน 1 นัดกับผลิตอาวุธปืนชนิดแม็กกาซีนและยิงอัตโนมัติเหมือนต่างประเทศและแล้ว พ.ศ. 2528 ได้มีการกวาดล้างพวกผลิตอาวุธปืนเดือนทั้งหมดให้มอบตัวและยึดเครื่องมือทำปืน

ผู้จัดทำ นายศิวดล  จันทร์โสม ชั้น ม.6/5  เลขที่ 2 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี


นายภานุพงศ์ สาระต่อ ชั้นม.6/5 เลขที่ 10
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

บรรพบุรุษทำปืนมาก่อนตั้งแต่ พ.ศ. 2518 แล้วต่อมาก็ผลิตอาวุธปืนที่ใช้ กระสุน 1 นัดกับผลิตอาวุธปืนชนิดแม็กกาซีนและยิงอัตโนมัติเหมือนต่างประเทศและแล้ว พ.ศ. 2528 ได้มีการกวาดล้างพวกผลิตอาวุธปืนเดือนทั้งหมดให้มอบตัวและยึดเครื่องมือทำปืน

ผู้จัดทำ นายภานุพงศ์  สาระต่อ ชั้น ม.6/5  เลขที่ 10 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

piraya khongthai
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

เป็นเห็ดยอดนิยมของคนไทย นิยมเพาะกันบนกองฟางข้าว ชื้น ๆ โคน มี สีขาว ส่วนหมวกมีสีน้ำตาลอมเทา หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ให้ วิตามินซีสูง และ มีกรดอะ มิโนสำคัญอยู่หลายชนิดหา

รับประทาน เป็นประจำจะช่วยเสริม


ผู้จัดทำ นางสาวพีรยา  คงไทย  ชั้น ม.6/5  เลขที่ 28 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

ศิริวรรณ ดิษทนง เลขที่ 30
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

มีดกรรไกรช่างหรั่ง เป็นภูมิปัญญาจังหวัดอุทัยธานี

และยังเป็นสินค้าที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการนำมีดกรรไกรมาตัดกิ่งไม้

โดยคนอุทัยส่วนใหญ่จะซื้อมีดกรรไกรไว้ เพื่อตกแต่งและประดับต้นไม้

ผู้จัดทำ นางสาวศิริวรรณ   ดิษทนง  ชั้น ม.6/5  เลขที่ 30   โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

นายรฌานนท์ ผ่องแผ้ว
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

เป็นเห็ดยอดนิยมของคนไทย นิยมเพาะกันบนกองฟางข้าว ชื้น ๆ โคน มี สีขาว ส่วนหมวกมีสีน้ำตาลอมเทา หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ให้ วิตามินซีสูง และ มีกรดอะ มิโนสำคัญอยู่หลายชนิดหา

รับประทาน เป็นประจำจะช่วยเสริม


ผู้จัดทำ นายรฌานนท์ ผ่องแผ้ว เลขที่11 ม.6/5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี 

นางสาวรักชนก ระบอบ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะใช้เหล็กกล้าเกรดเอ เพื่อให้มีความคงทนเป็นเลิศ เน้นความประณีต สวยงาม ไม่เป็นสนิม ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะประทับตราสินค้า(Brand) “Rang” ซึ่งเป็นชื่อของช่างหรั่งเป็นสัญลักษณ์การรับรองคุณภาพ หากลูกค้าซื้อไปแล้วมีปัญหาจะรับซ่อมให้ฟรีหรือ


ผู้จัดทำ นางสาวรักชนก ระบอบ ม.6/5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี