เเบบเเผนการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์

endless
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แบบแผนการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์

การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละคร  ที่มีมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ จนถึงปัจจุบันนั้น  เพลงที่ใช้บรรเลงนั้นจะเป็นเพลงที่ประกอบท่ารำทั้งสิ้น  และการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์นั้น  จะไม่นำมาบรรเลงพร่ำเพรื่อ  จะได้ยินก็ต่อเมื่อจะมีการบรรเลงพิธีไหว้ครูหรือการแสดงจริงๆเท่านั้น  ฉะนั้นเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงประกอบพิธีไหว้ครูโขนละคร  จะมีเพลงที่มีท่ารำอยู่ในการแสดงจริงๆ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการที่จะให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ฟัง  จะได้เกิดความเกิดความเคยชินกับทำนองเพลงและจังหวะหน้าทับ  

เพลงหน้าพาทย์นอกจากจะใช้บรรเลงประกอบกิริยาอารมณ์ของผู้แสดงแล้งยังใช้บรรเลงประกอบพิธีอื่นๆ เช่น พิธีไหว้ครู   พิธีเทศน์มหาชาติ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพลงหน้าพาทย์ความเห็น (0)