โรงเรียนที่ฉันได้มาทำการสอนนี้เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนเขา  เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง  สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียนก็น่าอยู่  อากาศดี  ผู้คนก็มีชีวิตที่สงบ  ไม่ค่อยมีรถเยอะ  ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  ครั้งแรกที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกเหงาเหมือนกัน  เพราะที่บ้านของฉันไม่เงียบเหมือนที่นี่และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย  ฉันต้องปรับตัวอยู่หลายอาทิตย์  เวลาสอนหนังสือก็ต้องปรับหลายอย่างเพราะเป็นเด็กชาวเขา มีปัญหาในการสื่อสารกันพอสมควรแต่นานๆไปก็ชิน และเริ่มสอนสนุกมากขึ้น  ตอนนี้ฉันเริ่มรักโรงเรียนแห่งนี้เพราะทำงานสนุกกว่าที่ทำงานเก่าถึงแม้ว่างานจะเยอะแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำงาน รู้สึกว่าตัวเองมีค่าขึ้นเยอะ  ฉันจะตั้งใจทำงานและอยู่ที่นี่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้