GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บันทึกจากครูปฐมวัย

ก้าวแรกของการเป็นครูปฐมวัย
เริ่มเป็นครูปฐมวัยตั้งแต่ พ.ศ.2546 ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน ซึ่งโรงเรียนบ้าน น้ำรินเป็นเด็กชาวเขาเผ่าลีซอ สอนอยู่โรงเรียนบ้านน้ำริ้นได้ประมาณ 6 เดือน ได้ย้าย ไปสู่โรงเรียนบ้านวนาหลวง และนักเรียนเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง มีคุณครู 12 คน และนักการ 1 คน ตอนนี้ยังเป็นครูโรงเรียนบ้านวนาหลวง และสอนอยู่ประจำชั้น อนุบาล 2 มีนักเรียนทั้งหมด 23 คน และเป็นเด็กที่น่ารักมาก เด็กเหล่าไม่ค่อยให้ ความสนใจในการเรียนเท่าที่ควรเพราะพ่อแม่ไม่ให้ความสนใจในการดูแลลูกเท่าที่ควร เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กไม่มีความรู้ ไม่เคยเรียนหนังสือ จึงไม่สามารำสอนเด็กได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 51978
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)