ชีวิตครูถือว่าเป็นชีวิตที่เสียสละมากกว่าอาชีพอื่นใดการที่จะมาเป็นครูนั้นจะต้องมีความอดทนสูงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้รู้ว่ามันเหนื่อยมากเหลือเกินยิ่งถ้าสอน เด็กชั้น ป.1 แล้วก็น่าเห็นใจมากมันแตกต่างจากเด็กชั้นอื่นๆ คือเราจะต้องให้เด้กอ่านออกเขียนได้ จากที่ไม่เคยเขียนเป็นบรรทัดต้องเขียนให้ได้ เขียนเป็นประโยค อ่านเป็น แต่งประโยคเป็น เล่าเหตุการณ์เป็น ความอดทนต้องสูงมากทีเดียว