จากการอบรมKMครั้งนี้นับว่าเป็นความรู้ใหม่และมีประโยชน์มาก