โลหะปราสาท (กาพย์ฉบัง ๑๖)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....โลหะปราสาทแสนงาม………..แห่งเดียวสยาม
แบบอย่างลังกามาไกล

....สามสิบเจ็ดยอดวิไล…………….คือธงนำชัย
โพธิปักขิยธรรม

....นางวิสาขาเคยนำ……………….สร้างสิ่งเลิศล้ำ
ถวายแด่พระพุทธองค์

....กาลผ่านไปไม่ยืนยง…………...ปราสาทพังลง
ยืนยันไม่เที่ยงแท้จริง

....เหลือเพียงสยามอ้างอิง…………ดุจลอยเพริศพริ้ง
แห่งวัดราชนัดดาราม ฯ

                                       อริญชย์       ๒๗/๘/๒๕๕๕


...แม้พึง พากพูม ศิวิไลซ์.........แต่ต้อง ตั้งใจ
ทำนุ บำรุง จงดี

...ให้สม แก่เกียรติ ศักดิ์ศรี........เอื้อนเอ่ย วจี
กล้าดี รอบรู้ ครบครัน

...ใช่ชน ต่างชาติ ถามพลัน.......ใบ้ตลึง งงงัน
ห่อนรู้ ใดใด ได้เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)