การรักษาโรคเบาหวานด้วยยา

การรักษาโรคเบาหวานด้วยยา

การรักษาเบาหวานมุ่งเน้น เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติ และป้องกันโรคแทรกซ้อนในระยะยาว ในการรักษาเบาหวานมีหลักการที่สำคัญคือการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย การรักษาจะไม่ได้ผลหากผู้ป่วยมาคุมอาหารหรือออกกำลังกาย ปัจจุบันการรักษาด้วยยา ได้รับความนิยมใช้ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่สอง เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้้

 1. มีหลักฐานยืนยันว่าการควบคุมเบาหวานที่ดีสามารถลดโรคแทรกที่เกิดจากเบาหวาน
 2. การวินิจฉัยเบาหวานใช้เกณฑ์ 126 มก.%ทำให้เริ่มรักษาเบาหวานเร็วขึ้น
 3. ความปลอดภัยของยามีมากขึ้นเกิดภาวะน้ำตาลต่ำน้อยลง

แต่อย่างไรก็ตามก่อนให้ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลควรได้ควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างที่เสียก่อน

ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือดมีกี่ประเภท เราแบ่งยาเม็ดลดระดับน้ำตาลออกเป็น 2 ประเภท

 1. เสริมการออกฤทธิ์ของอินซูลิน Agents Enhancing the Effectiveness of Insulin ยาในกลุ่มนี้ไม่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำยาในกลุ่มนี้ได้แก่
 1. ยาเพิ่มการหลั่งของอินซูลิน Agents Augmentating the supply of Insulin ยาในกลุ่มนี้เพิ่มการหลั่งของอินซูลิน ได้แก่

คำแนะนำในการให้ยา

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แนะนำการใช้ยาดังนี้

 • ผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามในการใช้ยา metformin แนะให้ใช้ยาชนิดนี้เป็นยาชนิดแรก
 • ปรับยาเพื่อให้ได้ค่าน้ำตาลเฉลี่ยได้ตามเป้าหมายใน 3-6 เดือน หากไม่ได้เป้าหมายและใช้ยาเต็มที่แล้วให้เพิ่มยาชนิดที่ 2
 • ยาชนิดที่ 2 ที่ให้ใช้คือ glucagon-like peptide-1 (GLP-1)
 • หากผู้ป่วยที่เป็นใหม่ และมีน้ำตาลสูงและมีอาการมากแนะนำให้ใช้อินซูลินในการรักษาเบื้องต้น
ตารางแสดงยาลดน้ำตาล คุณสมบัติ ขนาดและวิธีใช้
ชื่อสามัญ ขนาดเม็ด ( มก) ขนาดยาต่อวัน (มก.) วิธีการใช้ จำนวนครั้ง/วัน ระยะเวลาออกฤทธิ์ (ชม.) ทางขับยา
Metformin 500,850 500-3000 2-3 หลังอาหาร 5-6 ไต
Acarbose 50,100 150-300 3 พร้อมอาหาร ไม่ถูกดูดซึม
Troglitazone 200 200-600 1 9

Sulfonylurea

Tolbutamide 500 500-3000 2-3 6-10 ไต 100%
Chlorpropamide 250 125-500 1 24-72 ไต 100%
Glibenclamide 5 2.5-30 1-2 20-24 ไต 50%
Glipizide 5 2.5-30 2 12-14 ไต 85%
Glicazide 80 40-320 1-2 10-15 ไต 60-70%
Gliquidone 30 15-120 1-2 8-12 ไต5-10%
Glimepiride 1,2,3 1-6 1 24 ไต 60%
Repaglinide 1,2,3 1-16 3

ยาเบาหวานสำหรับรับประทาน ตารางเปรียบเทียบผลของยาเม็ดลดน้ำตาลในการรักษาเบาหวาน
 • 4life Transferfactor จากอเมริกา,มีอย,ปลอดภัย,คุณภาพสูง เสริมภูมิคุ้มกัน,ปรับสมดุลร่างกาย www.4lifebangkok.com
 • เซียมย้งเจ็งต้นตำหรับ เซียมย้งเจ็งต้นตำหรับ บ.กราฟเธอร์ Promotionพิเศษโทร 0815648442 www.grafternetwork.net
 • เอโดซี่ adoxy 080-5968108 ของแท้โดยบริษัท วินเนอร์ไวด์เวิร์ล โทร.080-596-8108,081-622-9031 www.adoxy.us

 • บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมีพู  ความเห็น (0)