ในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าครั้งแรกของผมกับนักเรียน ผมเริ่มด้วยการซื้อก้อนเชื้อสำเร็จ  จำนวน  500  ก้อน  มาฉีดพ่นน้ำและเก็บดอกเห็ดขายโดยที่พื้นฐานเดิมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเห็ดนางฟ้าแม้แต่นิดเดียว  ผลปรากฎในครั้งนั้นนักเรียนพักนอนได้กินเห็นเป็นอาหารนิดหน่อยและก็ได้ทุนคืนพร้อมกับความรู้ที่เพิ่มเติมมา    ต่อมาโครงการของ CCF  ได้สนับสนุนวิทยาการพร้อมกับวัสดุในการเพาะเห็ดนางฟ้าเข้ามาส่งเสริมให้กับชาวบ้านและนักเรียน   ผมได้เข้าร่วมการอบรมเป็นบางช่วง   จากการฝึกอบรมในครั้งนั้นโครงการ   CCF  ได้มอบก้อนเห็ดนางฟ้าสำเร็จไว้ให้กับโรงเรียน จำนวน  1,000  ก้อน  ให้ศึกษาเรียนรู้เมื่อเห็้ดหมดเชื้อไม่ออกดอก   ผมกับนักเรียนได้เริ่มลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง  เริ่มด้วยการผลิตก้อนเชื้อเองอ่านจากตำรา    ในการผสมส่วนผสมต่าง ๆ  ก็ไม่แน่ชัด    ผสมเสร็จก้อนเชื้อมาบรรจุใส่ถังนึ่งแบบหม้อนึ่งลูกทุ่ง     และก็กระบวนการเขี่ยเชื้อเป็นขั้นตอนสุดท้าย    ผลปรากฎออกมาว่าก้อนเห็ดเสียจากการติดเชื้อประมาน  30  %  จากนั้นนำมาเข้าโรงเพาะเลี้ยงฉีดพ่นน้ำด้วยก้องฉีดยาที่ใช้มือฉีดพ่น  หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า  "  บูโด " เปียกบ้างไม่เปียกบ้างกว่าจะฉีดพ่นเสร็จนักเรียนก็ปวดแขน  ทำให้เห็ดออกดอกไม่สม่ำเสมอ      ผลจากการทำในครั้งนั้นผมได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีกมากมายจากการที่ได้ลงมือปฎิบัติ    การทำก้อนเชื้อเห็ดในครั้งต่อมาได้ปรับปรุงข้อบกพร่องและพัฒนาระบบการพ่นน้ำด้วยการใช้หัวพ่นเพียงแค่เปิดวาวน้ำ  1  นาที  ละอองน้ำก็เต็มโรงเห็ดผลผลิตดอกเห็ดก็ออกมากมายซึ่งวิธีการทำก็ไม่เหมือนกับตำราเลยทีเดียว    ปัจจุบันเห็ดนางฟ้าของนักเรียนที่ผลิตสามารถนำมาเป็นอาหารของนักเรียนพักนอน  อาหารกลางวันของโรงเรียน  และยังส่งจำหน่ายในอำเภอขุนยวมอีกด้วย   จากการที่ได้เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้ามา  3  ปี  แล้วทำให้ผมกับนักเรียนมีความรู้เรื่องเห็ดนางฟ้าพอสมควรพอที่จะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบ