นิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ปวช.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555  คณะ ครู ปวช. กศน.อำเภอบ้านแพ้ว ได้ทำการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเป็นนักศึกษาที่จะจบในภาคเรียน 2/2555

ณ สถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมพู่ ปวช. กศน.อำเภอบ้านแพ้วความเห็น (1)

มาเยี่ยมชมผลงานให้กำลังใจครับ