ดื่ม(แอลกอฮอล์)หนักเท่าไร ตับบอกไม่ไหว


.
Healthmeup ตีพิมพ์เรื่อง 'Liver failure: Liver damage and alcohol'
= "ตับวาย: ตับเสื่อมกับแอลกอฮอล์", ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
.

.

.
ภาพที่ 1,2: แผนที่โลก แสดงอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ หน่วยลิตร/คน/ปี (per capita consumption), กลุ่มประเทศที่ดื่มน้อยที่สุด (แต้มสีเขียว, ฟ้า) เป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม [ dailymail ]
.
กลุ่มประเทศอาเซียนที่ดื่มมากหน่อย (แต้มสีส้ม) คือ ไทย-ลาว-ฟิลิปปินส์
.

.
ภาพที่ 3: ไขมันเกาะตับ ทำให้ตับซึ่งปกติมีสีแดง หนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม (1 กก.4 ขีด) ในฝรั่ง กลายเป็นตับสีส้ม (จากสีไขมัน) และใหญ่ขึ้น [ clinicalcorrelations ] 

สถิติจากโลกตะวันตกพบว่า การกินแอลกอฮอล์ขนาดสูงเพิ่มเสี่ยงโรคตับจากเหล้า (alcohol liver diseases) ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นตับอักเสบ หลังจากนั้นจะเป็นตับแข็ง
.
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นโรคไขมันเกาะตับก่อน หลังจากนั้นเป็นตับอักเสบ และลงท้ายด้วยตับแข็งชัดเจนได้แก่
  • 40-80 กรัม/วัน = 2.86-5.71 ดริ๊งค์ x 10 ปีในผู้ชาย
  • 20-40 กรัม/วัน = 1.43-2.86 ดริ๊งค์ x 10 ปีในผู้หญิง

.
ภาวะไขมันเกาะตับเพิ่มเสี่ยงภาวะก่อนเบาหวาน หรือว่าที่เบาหวาน (ระดับน้ำตาลในเลือดสูง แต่ไม่ถึงเกณฑ์เป็นเบาหวาน), เบาหวาน ตับอักเสบ และตับแข็ง
.
คำแนะนำในคนอเมริกันมาตรฐาน (คิดที่อายุ 35 ปี หนัก 70 กิโลกรัม) คือ
  • ผู้ชายไม่ควรดื่มเกิน 2 ดริ๊งค์/วัน
  • ผู้หญิงไม่ควรดื่มเกิน 1 ดริ๊งค์/วัน
  • [ 1 ดริ๊งค์ = เท่าไร ]

.
คนเอเชียส่วนใหญ่มีรูปร่าง และโครงสร้าง (กระดูก-กล้ามเนื้อ-เอ็น, ไม่รวมไขมัน) เล็กกว่าฝรั่ง, ขนาดที่เป็นขีดจำกัดน่าจะน้อยกว่าฝรั่ง (เข้าใจว่า ไม่เกินขนาดผู้หญิงฝรั่ง คือ 1 ดริ๊งค์/วัน)
.
ขนาดดริ๊งค์มาตรฐาน (standard drink) ซึ่งในสหรัฐฯ = แอลกอฮอล์ 14 กรัมได้แก่ [ CDC ]
  • เบียร์ > 12 ออนซ์ = 360 มิลลิลิตร
  • ไวน์ > 5 ออนซ์ = 150 มิลลิลิตร
  • เหล้า (80-proof distilled spirits or liquor) > 1.5 ออนซ์ = 45 มิลลิลิตร

.
คนตะวันตก(ฝรั่ง)มีโรคตับอักเสบ-ตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบ B น้อย ไม่เหมือนคนเอเชียที่มีไวรัสตับอักเสบ B มาก 
.
เมื่อก่อนคนไทยมีไวรัสตับอักเสบ B ประมาณ 7%, ส่วนใหญ่ติดจากแม่ตอนคลอด ส่วนน้อยติดภายหลัง เช่น สำส่อนทางเพศ ใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ทำฟันไม่ได้มาตรฐาน ฉีดยาเสพติด ฯลฯ
.
เด็กไทยรุ่นใหม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ทำให้คนไทยมีไวรัสตับอักเสบลดลง เหลือประมาณ 5% และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ
 
.
ฝรั่งที่ติดไวรัสตับอักเสบ C เสี่ยงตับแข็ง 20% = 5 คนจะเป็นตับแข็ง 1 คน (ถ้าอายุยืนมากพอ คือ 20-25 ปีขึ้นไปหลังติดเชื้อ)
.

.
คนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C และดื่มหนัก= 5 ดริ๊งค์/วัน เพิ่มเสี่ยงแผลเป็นในตับ (ถ้ามีมากพอจะเป็นตับแข็ง) ใน 25 ปีแรกดังนี้ [ hepatitis.va.gov ]
  • 2 เท่า > ถ้าเทียบกับคนที่ไม่ดื่ม ดื่มน้อย หรือดื่มปานกลาง
  • 16 เท่า > ถ้าเทียบกับคนที่ไม่ดื่มเลย
ถ้าติดตามไป 40 ปีพบว่า คนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C และดื่มหนักเป็นโรคตับแข็งเกือบทุกคน
.
ปรากฏการณ์หนึ่งที่พบทั่วโลก คือ คนที่มีโอกาสในชีวิตพอๆ กัน เช่น เกิดในประเทศเดียวกัน มีโอกาสทางการศึกษาเท่ากัน... คนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์มักจะมีฐานะดีขึ้นเร็วกว่าคนที่ดื่ม
.

.
การไม่ดื่มหนักเป็นการออมสุขภาพด้วย ออมทรัพย์ด้วย
.
คนรุ่นใหม่มีโอกาสอายุยืน 70-80-90 ปีมากกว่าคนรุ่นเก่า... การจะมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพได้จะต้องมีเงินเก็บมากพอ ซึ่งการไม่ดื่มเลยเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนส่วนใหญ่
.
คนที่ดื่มแล้วมีเบรค ไม่ดื่มหนักต่อได้มีจริง แต่เป็นเพียง "บางคน" เท่านั้น
.
ตำรวจท่านหนึ่งบริจาคเลือดเป็นประจำ ปกติไม่ดื่ม... วันหนึ่งสอบนายร้อยได้ เพื่อนพาไปเลี้ยง ดื่มแล้วได้กลับบ้าน(...)วันนั้น ไม่มีโอกาสติดดาว เพราะขับไปชนท้ายสิบล้อ
.

.
วิศวกรท่านหนึ่งเพิ่งจบปริญญาตรีมา 2 ปีครึ่งเล่าว่า เพื่อนๆ ในรุ่นเสีย(ชีวิต)ไปหลายคนกับเรื่องเมาแล้วขับ
.
การไม่ดื่มหนัก หรือไม่ดื่ม(แอลกอฮอล์)เลย เป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต
.
ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ
.

 > [ Twitter ]

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)