หัวข้อ การส่งเสริมความสามารถ

หัวข้อ การส่งเสริมความสามารถ

การฝึกปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา ในผู้รับบริการ Daycare : ซึ่งเป็นผู้รับบริการ Dementia ดิฉันได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และจัดทำกิจกรรมบำบัดโดยการวิเคราะห์กิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะหรือคงไว้ซึ่งความสามารถของผู้รับบริการ

        การเรียนรู้ และประสบการณ์ของดิฉัน ได้ศึกษาระดับ Global Deterioration Scale for Assessment of Primary Degenerative Dementia (GDS) ในผู้รับบริการแต่ละบุคคล ซึ่งมีทั้งหมด 7 คน แต่ละบุคคลมีระดับตาม Stage และ Function ที่แตกต่าง อาจกล่าวโดยสรุปมีทั้งในระดับ high function – low function การจัดกิจกรรมกลุ่ม มีการ Analysis activity เพื่อ adaptive และ Graded ใน 1 กิจกรรม ให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละ 1 คน ใช้หลักที่ว่า 1 กิจกรรมนั้นควรมีการส่งเสริมทักษะความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม และกิจกรรมสามารถดำเนินกลุ่มร่วมกันอย่างราบเรียบ

ใน 1 สัปดาห์ นักศึกษากิจกรรมบำบัดจัดกิจกรรมกลุ่ม 2 ครั้งในวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ระยะเวลา 1 ชั่วโมง สำหรับในวันอื่น จะมีทีมสหวิชาชีพ ขึ้นจัดกิจกรรม เช่น นักจิตวิทยา นักโภชนาการ เป็นต้น

ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมกลิ้งบอลตอบคำถาม

วัตถุประสงค์ การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริม participation กับผู้บำบัด และสมาชิกกลุ่ม เป็นการแนะนำตัว และทำความรู้จัก คุ้นเคยกันในครั้งแรก

ขั้นตอนการทำกิจกรรม ให้ส่งลูกบอลกลิ้งบนโต๊ะให้กับสมาชิกในกลุ่ม และผู้บำบัดให้คำถามเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว หรือสิ่งที่ชอบ และให้ผู้รับบริการตอบคำถาม

ตัวอย่างคำถาม ถามชื่อสมาชิกในกลุ่ม ,วันเดือนปี,อาหารที่ชอบ,สถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไป,กิจวัตรในชีวิตประจำวัน,งานอดิเรก กิจกรรมนี้กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

กิจกรรมการทำอาหาร ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

วัตถุประสงค์ การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Cognitive ด้าน Attention , Sequencing , memory และส่งเสริม ADL , IADL , Participation

โดยการแบ่งกิจกรรมเป็นขั้นตอนย่อย สำหรับผู้รับบริการแต่ละระดับ Functions

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

Low function >> เด็ดใบโหระพา , ฉีกผักกาดหอม

Moderate function >> หั่นผักชีฝรั่ง

High function >> หั่นแครอทฝอย, หั่นหมูยอ

ขั้นตอนการทำม้วนก๋วยเตี๋ยวให้สมาชิกทุกคนลงมือทำพร้อมกัน ด้วยตนเอง โดยได้รับการกระตุ้นจากผู้บำบัด โดยใช้ Demonstration, Step by step ,Verbal prompt , physical prompt

วัตถุประสงค์การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Cognitive ด้าน Attention ,Sequencing , Memory, Concept formation ส่งเสริมด้าน Fine motor และ Psychological

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

ผู้บำบัดจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ และใช้เทคนิค Demonstration, Step by step ,Verbal prompt , physical prompt

Low function >> ต้องได้รับการกระตุ้นระดับปานกลางตลอดช่วงการทำกิจกรรม

Moderate function >> ต้องได้รับการกระตุ้นระดับเล็กน้อยในบางขั้นตอนของการทำกิจกรรม และสามารถสรุปประโยชน์ของผลงานได้

High function >> สามารถลงมือทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง และสามารถช่วยกระตุ้นให้กับสมาชิกคนอื่น เช่น ส่งอุปกรณ์ให้ พูดคุยถึงขั้นตอนการทำ สรุปประโยชน์ของผลงานได้




บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึก



ความเห็น (0)